ΤΑΜΕΙΑ / ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ

Το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών συνεργάζεται άμεσα με τον ΕΟΠΠΥ και άλλα Δημόσια Ταμεία και τις περισσότερες Ασφαλιστικές Εταιρείες.

AΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 

 • ΕΟΠΠΥ

 • ΤΥΠΕΤ (Αφορά παιδιά έως 14 ετών)

 • ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

 • ALLIANZ

 • AXA

 • AXA PPP

 • BUPA

 • DEMCO

 • EFG EUROLIFE

 • GENERALI LIFE

 • GROUPAMA

 • ING

 • INTERALBANIAN

 • INTERAMERICAN

 • VAN BREDA

 • ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΉ

 • ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

 • ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

 • ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ

 • ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ

 • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΉ