ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΝΕΥΡΟΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΝΕΥΡΟΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

Πτυχίο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών με βαθμό «Λίαν Καλώς», (1993).

Εκπαίδευση για απόκτηση τίτλου ειδικότητας  στο Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς». Απόκτηση τίτλου  ιατρικής ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής (2003).

Εξειδίκευση στην επεμβατική νευροακτινολογία (έμμισθη θέση 1 έτους) στο Νοσοκομείο Lariboisière (Pr. Emmanuel Houdart) Παρίσι – Γαλλία (2003 – 2004)

Εκπαίδευση σε επεμβάσεις σπονδυλοπλαστικής και επεμβατικής ακτινολογίας σπονδυλικής στήλης, καρκινικού στόχου (έμμισθη θέση 6 μηνών) στο  Νοσοκομείο Pitié-Salpêtrierè (τμήμα επεμβατικής νευροακτινολογίας, Παρίσι, Pr. Jacques Chiras 2004)

Απόκτηση πιστοποιητικού ιατρικής εξειδίκευσης στην επεμβατική ακτινολογία (2013)

Κλινικό & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

Ενδαγγειακές επεμβάσεις Κεντρικού Νευρικού Συστήματος.

Ενδαγγειακές επεμβάσεις περιφερικών αγγείων.

Διαδερμικές επεμβάσεις αντιμετώπισης επιπολής αγγειακών δυσπλασιών.

Μέλος εταιρειών & Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών

Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρίας

Ελληνικής Εταιρίας Επεμβατικής Ακτινολογίας – Νευροακτινολογίας.

CIRSE (Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe).

WFITN (World Federation of Interventional and Therapeutic Neuroradiology)

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

2008 –2013 : «Ιατρικό Αθηνών», τμήμα επεμβατικής ακτινολογίας – νευροακτινολογίας (ψηφιακός αγγειογράφος)  ως  επιστημονικός συνεργάτης από την 01/03/08 και ως επιστημονικά υπεύθυνος ιατρός του τμήματος επεμβατικής νευροακτινολογίας  (με την αριθ. 38 απόφαση της 221ης/25.6.2009 ολομέλειας του ΚΕΣΥ, ΦΕΚ 2495, 18/12/09) έως σήμερα. 

«Ιατρικό Αθηνών Κλινική Π. Φαλήρου», ως επιστημονικά υπεύθυνος ιατρός του Αγγειογραφικού – τμήματος  επεμβατικής ακτινολογίας (01/07/08 έως σήμερα).

2007 – 2008     : Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς», Ακτινολογικό    Εργαστήριο – Ψηφιακός Αγγειογράφος ως επικουρικός ιατρός υπεύθυνος για τους εμβολισμούς κεντρικού νευρικού συστήματος (21/02/07 έως 20/02/08).

2005 -2007 : «Ευρωκλινική Αθηνών», τμήμα ψηφιακού αγγειογράφου-επεμβατικής ακτινολογίας, ως επιστημονικά υπεύθυνος ιατρός (12/04/05 – 13/02/07)

2004 -2007 : «Ιατρικό Αθηνών», τμήμα επεμβατικής νευροακτινολογίας (Διευθυντής Π. Βλαχόπουλος) ως επιστημονικός συνεργάτης (01/11/04 έως 31/01/07).

2004 : Νοσοκομείο Pitié-Salpetrière (τμήμα επεμβατικής νευροακτινολογίας) Παρίσι – Γαλλία ως αμειβόμενος ιατρός μερικής απασχόλησης στα πλαίσια πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό με γνωστικό αντικείμενο τις επεμβάσεις σπονδυλοπλαστικής και επεμβατικής σπονδυλικής ακτινολογίας καρκινικού στόχου (01/05/04 – 31/10/04).

2003 -2004 : Νοσοκομείο Lariboisière (τμήμα επεμβατικής νευροακτινολογίας) Παρίσι – Γαλλία ως αμειβόμενος ιατρός στα πλαίσια πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό με γνωστικό αντικείμενο την επεμβατική νευροακτινολογία (01/11/03 – 31/10/04).

Επικοινωνία

IΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ: Διστόμου 5 – 7, Μαρούσι, κτίριο Γ, 2ος όροφος, τηλ. (γραμματεία):210 6157353, τηλ. (γραφείο): 210 6157352, fax.: 210 6198309, κιν.: 6974347080, e-mail: mkarigen@yahoo.com, site: www.neuroradiology.gr