ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

Το Τμήμα Επεμβατικής Καρδιολογίας του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών διαθέτει δύο σύγχρονες αίθουσες αιμοδυναμικού  εργαστηρίου όπου αντιμετωπίζεται  σε καθημερινή βάση και σε όλη τη διάρκεια του 24/ώρου όλο το φάσμα  της στεφανιαίας νόσου, της περιφερικής  αγγειακής νόσου αλλά και των  δομικών-συγγενών καρδιοπαθειών τόσο διαγνωστικά όσο και θεραπευτικά.

Στις διαγνωστικές επεμβάσεις ανήκουν η στεφανιογραφία (απεικόνιση των αρτηριών της καρδιάς για την αξιολόγηση της βαρύτητας της στεφανιαίας νόσου). Τελευταία γίνεται με προσπέλαση το χέρι και την κερκιδική αρτηρία (ελάχιστα επεμβατική) με την οποία επιτυγχάνεται χωρίς κίνδυνο αιμορραγίας η γρήγορη κινητοποίηση του ασθενούς και εξιτήριο σε λίγες ώρες.

Επίσης, διενεργείται πλήρης αιμοδυναμικός-απεικονιστικός έλεγχος δεξιών και αριστερών κοιλοτήτων για την ακριβή διάγνωση βαλβιδοπαθειών, ανευρυσμάτων αορτής, καρδιακής ανεπάρκειας, συγγενών καρδιοπαθειών και πνευμονικής υπέρτασης.

Στις επεμβατικές  πράξεις ανήκουν η αγγειοπλαστική-τοποθέτηση stent τελευταίας γενιάς στις στεφανιαίες αρτηρίες, όταν διαπιστώνονται σημαντικές στενώσεις με περιστασιακή παράλληλη χρήση ενδοστεφανιαίου υπέρηχου. Η επέμβαση γίνεται κατά την ίδια συνεδρία με τη στεφανιογραφία, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, από την ίδια τομή στο πόδι ή στο χέρι (κερκιδική προσπέλαση).

Βασική δέσμευση και αποστολή του Τμήματος είναι η διενέργεια της πρωτογενούς αγγειοπλαστικής οποιαδήποτε ώρα και ημέρα, της άμεσης δηλαδή διάνοιξης της αποφραγμένης αρτηρίας σε περίπτωση οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου με άριστα αποτελέσματα. Η μέθοδος είναι διεθνώς καθιερωμένη ως η καλύτερη αντιμετώπιση του οξέος εμφράγματος, απαιτεί ετοιμότητα και έμπειρο προσωπικό και επιτελείται σε πολύ λίγα κέντρα στη χώρα μας σε 24/ωρη βάση.

Άλλες επεμβάσεις είναι η αγγειοπλαστική περιφερικών αγγείων (καρωτίδες, νεφρικές αρτηρίες), η αντιμετώπιση με ειδικές συσκευές σύγκλεισης συγγενών καρδιοπαθειών όπως η μεσοκολπική επικοινωνία, το ανοιχτό ωοειδές τρήμα, ο ανοιχτός αρτηριακός πόρος, η βαλβιδοπλαστική με τοποθέτηση stent στη στένωση του ισθμού της αορτής, η βαλβιδοπλαστική αορτικής και πνευμονικής βαλβίδας και η διαδερμική αντικατάσταση αορτικής και πνευμονικής βαλβίδας.

Διευθυντές

  • Πέτρος Αλτσιτζόγλου Διεύθυνση: Διστόμου 5-7, Μαρούσι, κτίριο Γ, 2ος όροφος. Για πληροφορίες και ραντεβού: τηλ.: 210 6862250, 210 6862856
  • Γεώργιος Παπαϊωάννου Διεύθυνση: Διστόμου 5-7, Μαρούσι, κτίριο Γ, 2ος όροφος. Για πληροφορίες και ραντεβού: τηλ.:  210 6862250, 210 6862856.
  • Βασίλειος Σπανός Κτήριο Βωβός , Κηφισίας 56 & Δελφών, Μαρούσι, 1ος όροφος. Για πληροφορίες και ραντεβού: τηλ 2106862222, 2106882236

Συνεργάτες Επεμβατικοί Καρδιολόγοι

  • Σπύρος Ζαβιτσάνος Διεύθυνση: Διστόμου 5-7, Μαρούσι, κτίριο Γ, 2ος όροφος. Για πληροφορίες και ραντεβού: τηλ.:  210 6862250, 210 6862856.
  • Ευάγγελος Σιάντος Διεύθυνση: Διστόμου 5-7, Μαρούσι, κτίριο Γ, 2ος όροφος. Για πληροφορίες και ραντεβού: τηλ.:  210 6862250, 210 6862856.
  • Δημήτριος Χατζής Διεύθυνση: Διστόμου 5-7, Μαρούσι, Κτήριο Γ, 2ος Όροφος. Για πληροφορίες και ραντεβού: τηλ.: 2106862250, 2106862256.