ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ PET/CT ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ

Διάγνωση πρωτοπαθούς εστίας
Χαρακτηρισμός ενός απομονωμένου πνευμονικού όζου
Χαρακτηρισμός μιάς  παγκρεατικής μάζας
Ανίχνευση πρωτοπαθούς εστίας καρκίνου άγνωστου προέλευσης , όπως π.χ σε μεταστατική αυχενική λεμφαδενοπάθεια , μεταστάσεις του καρκίνου ήπατος ή οστικών μεταστάσεων

Σταδιοποίηση των καρκινικών όγκων
Αρχική σταδιοποίηση των λεμφωμάτων  Hodgkin και μη - Hodgkin,
Σταδιοποίηση του καρκίνου του πνεύμονα ,
Σταδιοποίηση  των καρκίνων του ανώτερου αναπνευστικού και πεπτικού συμπεριλαμβανομένης και της καθηδήγησης στη λήψη βιοψίας.
Σταδιοποίηση τοπικά προχωρημένου καρκίνου του μαστού ,
Σταδιοποίηση καρκίνο του οισοφάγου ,
Σταδιοποίηση του καρκίνου του παγκρέατος
Σταδιοποίηση του καρκίνου του παχέος εντέρου ,  και ιδιαίτερα επανασταδιοποίηση:  Εκτίμηση της επεμβασιμότητας.
Σταδιοποίηση μελανώματος  όταν ο δείκτης Breslow > 1,5 mm ή αν υπάρχουν λεμφαδενικές μεταστάσεις κατά την αρχική διάγνωση ,

Ενδιάμεση ανταπόκριση στη θεραπεία και ανίχνευση της υπολειπόμενης νόσου μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας
Λέμφωμα Hodgkin  και μη Hodgkin ,
Καρκίνος του ανωτέρου  αναπνευστικού και πεπτικού.
Καρκίνος πνεύμονος

Αναζήτηση υποτροπών και μεταστάσεων καρκίνου
Του καρκίνου του παχέος εντέρου , ιδίως  της τοπικής υποτροπής ,
Του μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονος.
Του κακόηθους γλοιώματος  υψηλού βαθμού ( ΙΙΙ ή IV ) ,
Του καρκίνου του  ανωτέρου αναπνευστικού και πεπτικού.,
Του μυελοειδούς καρκίνου του θυρεοειδούς , και του διαφοροποιημένου καρκίνου αν είναι αρνητικό το σπινθηρογράφημα ολοκλήρου του σώματος με ραδιενεργό ιώδιο- 131  και με αυξημένα επίπεδα Tg.
Του  καρκίνου του μαστού ,
Του καρκίνου των ωοθηκών ,
Του κακόηθους  μελανώματος.
Πέραν των ανωτέρων γενικά αποδεκτών ενδείξεων η ΡΕΤ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση κλινικών προβλημάτων μετά από συζήτηση με τους κλινικούς ογκολόγους και ιδιαίτερα μετα από απόφαση των ογκολογικών συμβουλίων ή συμβουλίων πολλών ειδικοτήτων.

Λοιπές εφαρμοφές της ΡΕΤ
Ανίχνευση εστίας πυρετού αγνώστου αιτιολογίας
Ανίχνευση επιληπτογόνου εστίας
Διερεύνηση ανοιών

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ - PET/PET - CT