ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ PET/CΤ

Φτάνοντας στο τμήμα PET/CT σας υποδέχεται η γραμματεία του τμήματος.

Δίνετε τα απαραίτητα έγγραφα για την διενέργεια της εξέτασης PET/CT, δηλαδή το ασφαλιστικό σας βιβλιάριο, το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό σας, το ιατρικό σημείωμα του θεράποντος ιατρού, καθώς και τις προηγούμενες εξετάσεις σας, απεικονιστικές, αιματολογικές και πορίσματα βιοψιών,  ώστε να συμπληρωθεί ο φάκελός σας.

Στη συνέχεια σας υποδέχεται ο υπεύθυνος ιατρός του τμήματος PET/CT, ο οποίος συμπληρώνει το ιατρικό ιστορικό σας, σας ενημερώνει για τον σκοπό και την διαδικασία της εξέτασης , τις πιθανές παρενέργειες και τέλος σας δίνει οδηγίες ακτινοπροστασίας, προφορικά και γραπτά. 

Ακολουθεί τοποθέτηση φλεβοκαθετήρα από την νοσηλεύτρια του τμήματος PET/CT και χορήγηση του ραδιοφαρμάκου για την εξέταση από τον τεχνολόγο του τμήματος. Θα παραμείνετε σε ειδικά διαμορφωμένο δωμάτιο του τμήματος PET/CT σε κλίνη ή ανακλινόμενο κάθισμα για 1 ώρα, ώστε να κυκλοφορήσει το ραδιοφάρμακο στο σώμα και να καθηλωθεί στα διάφορα όργανα και ιστούς, φυσιολογικούς και παθολογικούς. Θα σας χορηγηθεί φυσιολογικός ορός ενδοφλέβια, με σκοπό την ενυδάτωσή σας και καλύτερη αποβολή του ραδιοφαρμάκου. Ειδικά διαμορφωμένη τουαλέτα βρίσκεται κοντά στο δωμάτιό σας.

Μετά το πέρας της 1 ώρας θα οδηγηθείτε στο μηχάνημα  PET/CT από τον τεχνολόγο, όπου και θα ξαπλώσετε. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 20 - 30 λεπτά. Η εξέταση PET/CT περιλαμβάνει τη διενέργεια τομογραφίας εκπομπής ποζιτρονίων (PET) και αξονικής τομογραφίας (CT) χαμηλής δόσης στον ασθενή. Μετά το πέρας της εξέτασης θα περιμένετε λίγα λεπτά στην αίθουσα αναμονής , ώστε ο υπεύθυνος ιατρός να βεβαιώσει την ορθή τεχνικά διενέργεια της εξέτασης ή την ανάγκη συμπληρωματικής λήψης.

Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να κριθεί απαραίτητη η διενέργεια αξονικής τομογραφίας με χορήγηση ενδοφλέβιου ιωδιούχου σκιαγραφικού στον ασθενή. Θα ενημερωθείτε από τον ιατρό του τμήματος και θα δώσετε συγκατάθεσή σας για αυτή την ιατρική πράξη.  

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ - PET/PET - CT