ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ

Στο Βιοχημικό Εργαστήριο του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών πραγματοποιούνται οι παρακάτω εξετάσεις:

1. Προσδιορισμός Ηλεκτρολυτών βιολογικών υγρών.

2. Προσδιορισμός Ιχνοστοιχείων και Βαρέων Μετάλλων.

3. Προσδιορισμός Καρδιακών δεικτών.

4. Διερεύνηση Αναιμιών.

5. Προσδιορισμός Λιπιδίων , Λιποπρωτεϊνών και Απολιποπρωτεϊνών.

6. Προσδιορισμός Βιταμινών.

7. Προσδιορισμός Πρωτεϊνών Οξείας Φάσεως και Ενζύμων.