ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Το πλήρως εξοπλισμένο, με σύγχρονα μηχανήματα, Βιοπαθολογικό Εργαστήριο του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών περιλαμβάνει τα παρακάτω τμήματα:

  • Αιματολογικό
  • Αιμοδοσία
  • Βιοχημικό
  • Τμήμα Ορολογικό – Καλλιεργειών – Ούρων
  • Τμήμα Ανοσολογικό

Το Εργαστήριο, εκτός από την πιστοποίηση ISO:9001 που διαθέτει, είναι συνδεδεμένο με τον Αγγλικό Οίκο UK NEGAS για τον εξωτερικό ποιοτικό έλεγχο των εργαστηριακών εξετάσεων αυτών.

Ο έλεγχος των νοσοκομειακών λοιμώξεων διενεργείται συστηματικά από το Βιοπαθολογικό Εργαστήριο, ενώ η Επιτροπή Λοιμώξεων συνεδριάζει τακτικά προκειμένου να επιτευχθεί η ορθολογική χρήση των αντιβιοτικών και η ελάττωση της εμφάνισης ανθεκτικών μικροβιακών στελεχών.

Το σύνολο των ιατρών και παρασκευαστών που ανήκουν στο Εργαστήριο είναι σε θέση να αντιμετωπίσει όλα τα περιστατικά που νοσηλεύονται ή προσέρχονται στα Εξωτερικά Ιατρεία όλο το 24ωρο.