ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ - VIDEO

10o ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ (Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών)

10o ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ (Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών)

ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Διαβήτης - Παιδιά

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ: Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Διαβήτης - Παιδιά

ΓΑΙΑ Dr ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΠΑΝΟΣ Παιδικές λοιμώξεις το καλοκαίρι

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ: ΔΡ. Γ. ΖΟΥΠΑΝΟΣ, Παιδικές λοιμώξεις το καλοκαίρι