ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ: Διεθνές Σεμινάριο Χειρ/κης Ογκολογίας