ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: Π.ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα