ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: ΔΡ. Π. ΚΟΣΜΙΔΗΣ, Οπτικές Διαταραχές