ΙΑΤΡΙΚΟ ΦΑΛΗΡΟΥ: Δρ. Α. ΚΟΛΛΙΑΣ - ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ