ΙΑΤΡΙΚΟ ΦΑΛΗΡΟΥ: ΔΙΑΒΗΤΗΣ - Δρ. Ι. ΝΤΟΥΠΗΣ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ