ΙΑΤΡΙΚΟ ΦΑΛΗΡΟΥ: ΦΛΕΒΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Δρ.Χ.ΣΑΚΑΛΙΔΗΣ