ΙΑΤΡΙΚΟ ΦΑΛΗΡΟΥ: Δρ. Ι. Ντούπης Διαβήτης Αγαθονήσι