ΙΑΤΡΙΚΟ ΦΑΛΗΡΟΥ: Ημερίδα Καρκίνου Μαστού - τραχήλου