ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Διαβήτης - Παιδιά