ΓΑΙΑ: Γ. ΠΑΠΑΊΏΝΝΟΥ, Υπερηχογράφημα αρχόμενης κύησης