ΓΑΙΑ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, Εξέταση εμβρύου για σύνδρομο down