Η ΣΙΣΣΥ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕ ΣΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ