ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ - ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ ΔΡ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Σ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ - ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ ΔΡ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Σ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Κατά το 2007 εκδόθηκε ο Α΄ Τόμος του συγγράμματος «Νεογνική Χειρουργική – Γενικό Μέρος», που χρησιμοποιήθηκε μέχρι σήμερα, σαν βοήθημα στους φοιτητές του Ι΄εξαμήνου της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Κατά το 2011 εκδόθηκε ο Β΄ Τόμος, «Χειρουργική Παίδων – Νεογνική, από τις εκδόσεις Σ. Σαββίδη, που αποτελεί τη συνέχεια του πρώτου Τόμου, με τη λεπτομερή ανάπτυξη του Ειδικού Μέρους των διαφόρων συγγενών και επίκτητων παθήσεων των νεογνών, βρεφών και παιδιών, που ήδη χρησιμοποιείται σαν σύγγραμμα από τους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Στο περιεχόμενο του βιβλίου δίδεται μοα μεγαλύτερη έμφαση στη Νεογνική και Βρεφική Χειρουργική, αλλά αναλύονται όλες οι κοινές παθήσεις ...

Δρ. Αναστάσιος Πετρόπουλος, Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

 

 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο: