Τι είναι ο Πνευμοθώρακας;

Τι είναι ο Πνευμοθώρακας;

Γράφει ο Λεωνίδας Παπασταύρου, Θωρακοχειρουργός, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών
 
Πνευμοθώρακας είναι η ανώμαλη συγκέντρωση αέρα στον πλευριτικό χώρο, μεταξύ πνεύμονος και θωρακικού τοιχώματος. Αναλόγως την περίπτωση, προκύπτει και η ένδειξη για θωρακοχειρουργική παρέμβαση.
 
Το πιο κοινό αίτιο πρόκλησής του είναι η τρώση του θωρακικού τοιχώματος, ή του πνεύμονος, λόγω τραύματος/ κάκωσης, ή εξαιτίας κάποιας ιατρικής πράξης. Ωστόσο, μπορεί να προκληθεί και από κάποια υποκείμενη νόσο του πνεύμονος (αυτόματος πνευμοθώρακας από ρήξη αερώδους κύστεως), συχνότερα σε νεαρούς άνδρες. Ο αυτόματος πνευμοθώρακας μπορεί να προκληθεί, χωρίς να είναι εμφανές το αίτιο.
 
Τα συμπτώματα εξαρτώνται από το μέγεθός του. Επίσης, και από το αν ο αέρας, που βρίσκεται στον υπεζωκότα, είναι υψηλής τάσεως. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν δύσπνοια, ξαφνικό και οξύ θωρακικό πόνο, πτώση της αρτηριακής πίεσης και αδύναμο, αλλά ταχύ σφυγμό.
 
Πώς θεραπεύεται ο πνευμοθώρακας;
Ο μικρός πνευμοθώρακας ενδέχεται να μην περιλαμβάνει περαιτέρω θεραπεία από αυτήν του κλινοστατισμού και της οξυγονοθεραπείας.
 
Ο μεγάλος, ειδικά αν συνοδεύεται από δύσπνοια, μπορεί να θεραπευθεί με αναρρόφηση του αέρα με βελόνα, τοποθέτηση σωλήνα στο θώρακα για παροχέτευση του αέρα, ή χειρουργικά (ειδικά όταν είναι απαραίτητο να προληφθεί η επαναδημιουργία του πνευμοθώρακα).
 
Η χειρουργική παρέμβαση γίνεται μετά από δεύτερο επεισόδιο πνευμοθώρακα. Περιλαμβάνει την αποφλοίωση της μεμβράνης, που περιβάλλει τον πνεύμονα και λέγεται τοιχωματικός υπεζωκότας, ή σε πρώτο επεισόδιο πνευμοθώρακα, όταν συνυπάρχουν αερώδεις κύστεις.