ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ι.Κ.: Τι αντιπροσωπεύει ο όρος «ποιότητα» στις υπηρεσίες υγείας;

Γ.Κ.: Η ποιότητα στην παραγωγή αγαθών ή στην παροχή υπηρεσιών υγείας είναι μια δυναμική κατάσταση, η οποία συνδέεται με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τους ανθρώπους, τις διαδικασίες και το περιβάλλον και η οποία ανταποκρίνεται ή και ξεπερνά τις προσδοκίες του πελάτη / ασθενή. Ο Donabedian (1980) την όρισε ως εκείνο το είδος φροντίδας, το οποίο αναμένεται να μεγιστοποιήσει την καλή υγεία και ευεξία του ασθενή, λαμβανομένων υπόψη των ωφελειών και των απωλειών που εμπεριέχει η διαδικασία της περίθαλψης σε όλα τα επιμέρους της σημεία.

Ι.Κ.: Με μια σύντομη ανάλυση πώς μπορούν να οριοθετηθούν οι υπηρεσίες υγείας;

Γ.Κ.: Η οριοθέτηση επιτυγχάνεται μέσα από τρεις παραμέτρους:

• Το τεχνικό μέρος, δηλαδή: υποδομές, εξοπλισμός και τα λοιπά μέσα που απαιτούνται για την παροχή υγείας.

• Το διαπροσωπικό μέρος, τις γνώσεις, τις ειδικότητες, και τις ικανότητες ανθρώπινου δυναμικού.

• Την ξενοδοχειακή υποδομή και συναφείς παροχές προς τους ασθενείς κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους.

Περαιτέρω οι υπηρεσίες υγείας μπορούν να οριοθετηθούν και από τις εξής παραμέτρους που συμβάλλουν στην ...

Γιάννης Καλοφυσούδης, RN, DPA, MSc Προϊστάμενος Ποιότητας και Εκπαίδευσης, Ομίλου Ιατρικού Αθηνών.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο: