Πότε ενηλικιώνεται σεξουαλικά ο έφηβος; Η επιστημονική άποψη του ψυχολόγου

Πότε ενηλικιώνεται σεξουαλικά ο έφηβος; Η επιστημονική άποψη του ψυχολόγου

Ένα σημαντικό και καίριο ερώτημα, το οποίο ταλανίζει τόσο τους ίδιους τους έφηβους όσο και τους γονείς τους. Για αυτόν το λόγο, αναζητήσαμε τη γνώμη του ψυχολόγου για το συγκεκριμένο θέμα.

Η Λουκία Αποστολίδη, Ψυχολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης του Τμήματος Πρόληψης Παιδικής & Εφηβικής Παχυσαρκίας, Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών, αναφέρει σχετικά: «H σεξουαλικότητα του ατόμου είναι μία ενοποιητική μορφή ανάπτυξης, ίσως η πιο ολοκληρωμένη πτυχή της ανθρώπινης ανάπτυξης. Με τον όρο ενοποιητική  εννοούμε ότι μία κεντρική διαδικασία της σεξουαλικότητας αφορά τη διασταύρωση, την ενσωμάτωση και το συντονισμό των πολλών ενδοπροσωπικών και διαπροσωπικών μερών της. Η ενοποίηση και ενσωμάτωση: (1) των προσδοκιών κάποιου και της αυτο-ιδέας του, (2) των συναισθημάτων, του ηθικού προσανατολισμού και των διαπροσωπικών προσδοκιών και (3) των εμπειριών και στόχων στις σχέσεις, είναι απαραίτητα για την εξέλιξη και τελικά τη σεξουαλική ωρίμανση.

Ο ρόλος, που διαδραματίζει η ήβη (εφηβεία), ακολουθούμενη από την ανάπτυξη της σεξουαλικής ωρίμανσης, είναι να αναδιοργανώσει την παιδική σεξουαλικότητα σε ένα ενοποιημένο σύστημα υπό την κυριαρχία  της ενήλικης σεξουαλικότητας. Ο έφηβος βρίσκεται σε μία πορεία, που έχει ξεκινήσει από την παιδική του ηλικία και κατευθύνεται προς τη σεξουαλική του ταυτότητα.

Η ανάπτυξη  ταυτότητας του εφήβου είναι ένα στάδιο, που στηρίζεται καταρχήν στην αναγνώριση και κατόπιν στην αποδοχή μίας νέας εικόνας σώματος.  Αυτό το στάδιο είναι πολύ σημαντικό να κατακτηθεί σαν βάση για τη μελλοντική του εικόνα και στάση στις σχέσεις του και στην κοινωνία. Η ωρίμανση έρχεται, όταν, πλέον, το άτομο αναγνωρίσει και πάνω από όλα αποδεχτεί και συμφιλιωθεί με την εικόνα, τη σεξουαλικότητά του και μπορεί να την επικοινωνήσει.

Οι σεξουαλικές σχέσεις είναι κυρίως αλληλεπιδραστικές, καθώς και οι δύο πλευρές πρέπει να επικοινωνούν, να εκφράζονται και να κατανοούν η μία την άλλη προφορικά και σωματικά. Όταν οι νέοι καταφέρουν να εκφράσουν τις δικές τους επιθυμίες, να είναι καλοί ακροατές, να βασίζονται στον ηθικό τους προσανατολισμό και την ανάγκη, τότε δημιουργούν ένα ασφαλές πλαίσιο για την προσωπική τους πορεία.

Να μην ξεχνάμε πως το φύλο και η σεξουαλικότητα που προσδιορίζουν τον καθένα, συγχρόνως προσδιορίζονται και από την κοινωνία. Έχουμε δει ότι η βιολογία παίζει κεντρικό ρόλο στην ανθρώπινη, σεξουαλική ανάπτυξη. Ωστόσο, η σεξουαλικότητα προέρχεται από τις λειτουργίες του φυσικού σώματος, αλλά αποκτά νόημα μέσω της αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον του ατόμου, δίνοντας, έτσι, στο άτομο την ευκαιρία να προσδιορίσει την ταυτότητά του καθώς και τη σεξουαλικότητά του. Όταν τα παρακάτω εναρμονίζονται και συγχρονίζονται στο κάθε άτομο, τότε μπορεί να έχει μία ολοκληρωμένη σεξουαλική εικόνα εαυτού.

  • Η ταυτότητα φύλου - το φύλο, με το οποίο το άτομο προσδιορίζεται.
  • Ο ρόλος του φύλου - ο τρόπος, με τον οποίο μία συγκεκριμένη κοινωνία αναμένει από τους άνδρες και τις γυναίκες να δράσουν.
  • Ο σεξουαλικός προσανατολισμός ή προτίμηση - το φύλο, από το οποίο προσελκύεται κάποιος.
  • Η σεξουαλική συμπεριφορά - ο βαθμός, στον οποίο κάποιος διαχειρίζεται τις σεξουαλικές παρορμήσεις του.

Ένα άτομο θεωρείται σεξουαλικά υγιές (σε ώριμη σεξουαλική φάση), όταν:

• Νιώθει άνετα με το σώμα του και τη σεξουαλικότητά του.

• Μπορεί να μιλήσει αποτελεσματικά με τους συνομηλίκους, την οικογένεια και τους συνεργάτες του.

 • Ξέρει το σώμα του και πώς λειτουργεί.

 • Κατανοεί τους κινδύνους, τις ευθύνες και τις συνέπειες της σεξουαλικής συμπεριφοράς του.

 • Είναι σε θέση να αναγνωρίσει τους κινδύνους και τους τρόπους για να τους αποφύγει.

 • Ξέρει πώς να αποκτήσει πρόσβαση και να χρησιμοποιήσει υπηρεσίες και πληροφορίες για την υγειονομική περίθαλψη.

 • Είναι σε θέση να θέσει όρια σχετικά με τις σεξουαλικές σχέσεις και επαφές.

 • Ενεργεί υπεύθυνα σύμφωνα με τις προσωπικές του αξίες.

 • Είναι σε θέση να διαμορφώσει και να διατηρήσει υγιείς σχέσεις».