Οδηγίες προς τα Παιδιά, τους Γονείς και τους Δασκάλους-Καθηγητές, πριν από την έναρξη της νέας σχολικής περιόδου

Οδηγίες προς τα Παιδιά, τους Γονείς και τους Δασκάλους-Καθηγητές, πριν από την έναρξη της νέας σχολικής περιόδου

Εισαγωγή

Ξεκινάει η νέα σχολική χρονιά.

 Όλα τα παιδιά της σχολικής ηλικίας ετοιμάζονται για να πάνε στο σχολείο.

Οι γονείς τους, εκτός από την εγγραφή που προφανώς έχουν, ήδη, κάνει, φροντίζουν για τον εφοδιασμό των παιδιών με τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό.

Οι δάσκαλοι και οι καθηγητές μεριμνούν για την επάρκεια, ετοιμότητα και λειτουργικότητα των χώρων υποδοχής τους.

Εκτός από τα παραπάνω, που με συντομία αναφέρθηκαν, υπάρχουν κάποια ειδικότερα θέματα, που αξίζει να αναπτυχθούν ξεχωριστά:

1ο θέμα: Η ψυχολογική προετοιμασία των παιδιών

Τα παιδιά, λογικά, μετά από σχεδόν τρεις μήνες απουσίας από το σχολείο, χρειάζονται αφενός μία προεργασία αποδοχής της νέας σχολικής δραστηριότητας τους, αφετέρου έναν εύλογο χρόνο προσαρμογής στο νέο περιβάλλον.

Αυτονόητο είναι ότι τα παιδιά, που για πρώτη φορά πηγαίνουν στο σχολείο (Δημοτικό) ή αλλάζουν σχολείο (από Δημοτικό σε Γυμνάσιο), έχουν περισσότερη ανάγκη προετοιμασίας και προσαρμογής.

Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να γίνεται προς το παιδί με θετική διάθεση, να του δημιουργείται αίσθημα ευθύνης και υπευθυνότητας καθώς και αίσθηση προοπτικής και εξέλιξης.

Για τα περισσότερα παιδιά δεν απαιτείται ιδιαίτερη διείσδυση μέσα στην ψυχολογική τους σφαίρα, σε λίγες, όμως, περιπτώσεις, λόγω κάποιων ιδιαιτεροτήτων (πρόσφατης απουσίας ή απώλειας ενός γονέα, κάποιου σοβαρού προβλήματος μέσα στην οικογένεια κ.λπ.) θα πρέπει να γίνει ειδική προσέγγιση, ώστε να προληφθούν πιθανές αποκλίσεις, που θα δυσκολέψουν τη μαθητική απόδοση του παιδιού.

2ο θέμα: Οργανωτική προετοιμασία παιδιού και οικογένειας

Η έναρξη των μαθημάτων προφανώς απαιτεί αλλαγή του ημερήσιου προγράμματος όλης της οικογένειας. Το καθημερινό πρόγραμμα παιδιών και γονέων, ιδιαίτερα το χρονοδιάγραμμα, θα πρέπει με λεπτομέρεια να σχεδιαστεί (ακόμη και να αναρτηθεί μέσα στο σπίτι), ταχέως να εφαρμοστεί και να τηρηθεί καθόλη τη διάρκεια του χρόνου.

Προφανώς, οι γονείς αναπόφευκτα θα πρέπει να προσαρμόσουν, ίσως και να στερηθούν τις δικές τους συνήθειες, όχι απαραίτητα όλες, απλά να δώσουν το σαφές παράδειγμα ότι είναι συμμέτοχοι στην προσπάθεια των παιδιών τους, όχι γιατί κάνουν θυσίες αλλά γιατί συμβάλλουν με τον τρόπο τους στην πρόοδό τους.

3ο θέμα: Προετοιμασία και ετοιμότητα των σχολικών χώρων

Οι σχολικοί χώροι θα πρέπει να είναι λειτουργικοί, φιλόξενοι και ασφαλείς.

Λειτουργικοί χώροι σημαίνει ότι πρέπει να είναι πρόσφατα κατασκευασμένοι ή επισκευασμένοι, ευρύχωροι και εξοπλισμένοι με υλικοτεχνική υποδομή, σε καλή λειτουργική κατάσταση.

Φιλόξενοι χώροι σημαίνει ότι έχουν ευχάριστο εσωτερικό χώρο με καλό αερισμό και φωτισμό καθώς και με ρυθμιζόμενη θερμοκρασία.

Ασφαλείς χώροι σημαίνει ότι παρέχουν προστασία στα παιδιά από σεισμούς, εύκολη εκκένωση, σε περίπτωση κινδύνου (πυρκαγιάς, καπνού, κ.λπ.) και δεν έχουν σημεία επικίνδυνα για ατυχήματα ή κακώσεις (π.χ. αιχμηρές γωνίες, εμπόδια κ.λπ.).

4ο θέμα: Προστασία και προφύλαξη από λοιμώξεις και άλλες νόσους

Η νέα επαφή των παιδιών μεταξύ τους, μετά από αρκετό χρόνο, μαζί με την αλλαγή του καιρού από καλοκαιρινό σε φθινοπωρινό, προδιαθέτει για μετάδοση και ανάπτυξη των λοιμώξεων της παιδικής ηλικίας.

Συνήθως, πρόκειται για το κοινό κρυολόγημα, που δεν απαιτεί καμία ιδιαίτερη αντιμετώπιση πέραν αυτής, που ισχύει για όλες τις ιώσεις.

Η γρίπη, αν και σπανίως επικίνδυνη σε υγιή παιδιά, έχει, συνήθως, πιο έντονα συμπτώματα και απαιτεί την παρακολούθηση από Παιδίατρο.

Όταν η κατάσταση του παιδιού, που νοσεί, είναι πιο σοβαρή με υψηλό πυρετό και εικόνα πάσχοντος (αδυναμία ή εύκολη κόπωση, έντονο βήχα, ρίγος κ.λπ.), θα πρέπει να εξετάζεται από Παιδίατρο για το ενδεχόμενο μικροβιακής επιλοίμωξης (ωτίτιδα, αμυγδαλίτιδα, πνευμονία κ.λπ.), που απαιτεί και τη χορήγηση αντιβιοτικών.

Τα προληπτικά μέτρα, που πρέπει να εφαρμόζονται σε όλα τα σχολεία,  είναι απλά και σαφή:

  • Ατομική υγιεινή με συχνό πλύσιμο των χεριών.
  • Αποφυγή συγχρωτισμού, εφόσον αυτό είναι εφικτό.
  • Πλήρης εμβολιασμός, σύμφωνα με το εθνικό πρόγραμμα.
  • Συχνός καθαρισμός και όχι κλείσιμο ή απολύμανση του σχολείου.
  • Αποτροπή λήψης μη αποτελεσματικών και πιθανών, επικίνδυνων ροφημάτων, που υποτίθεται ότι ενισχύουν το ανοσοποιητικό.
  • Προστασία των παιδιών από το παθητικό κάπνισμα.

[Εννοείται ότι τα παιδιά δεν είναι ενεργητικοί καπνιστές]

  • Όχι ανεξέλεγκτη και αλόγιστη λήψη αντιβιοτικών

Για τα παιδιά, που πάσχουν από χρόνια νοσήματα (πχ άσθμα, διαβήτη, επιληψία, αλλεργίες κ.λπ.), θα πρέπει οι γονείς τους να ενημερώνουν το σχολείο και να υπάρχει μέριμνα για την άμεση παρέμβαση, σε περίπτωση ενός δυνητικά επικίνδυνου συμβάντος.

5ο θέμα: Πρόληψη και αντιμετώπιση των ατυχημάτων και κακώσεων

Πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, όλοι οι χώροι του σχολείου (εσωτερικοί και εξωτερικοί) ελέγχονται για πιθανά σημεία επικίνδυνα για τραυματισμούς και κακώσεις, όπως αιχμηρές γωνίες, εμπόδια, σίδερα που προεξέχουν κ.λπ. Όλα τα επικίνδυνα σημεία επιδιορθώνονται, πριν από την έλευση των μαθητών.

Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς και ιδιαίτερα στο διάλειμμα και στις αθλητικές δραστηριότητες παρακολουθείται από τους επόπτες η συμπεριφορά των παιδιών και γίνεται άμεση παρέμβαση εκεί που διαφαίνεται πιθανός κίνδυνος ατυχήματος.

Σε περίπτωση, που παρόλα αυτά συμβεί ένα ατύχημα, το προσωπικό του σχολείου θα πρέπει να γνωρίζει ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ και να υπάρχει σχέδιο αντιμετώπισης, στο οποίο να συμμετέχουν όλοι οι διδάσκοντες.

6ο θέμα: Αποφυγή επικίνδυνων και παραβατικών συμπεριφορών

Η γνωστή σε όλους κατάσταση με την ονομασία bullying κρύβει μία σειρά από πράξεις εκφοβισμού, παρενόχλησης, εκβιασμού και βίας, που μπορεί να έχουν ολέθρια αποτελέσματα.

Όλα τα παιδιά, σε ειδικές συνεδρίες, θα πρέπει ανοιχτά και ξεκάθαρα να γνωρίζουν τις συνέπειες από μία τέτοια πράξη, που συνήθως αρχίζει ως «πλάκα», αλλά μπορεί να εξελιχθεί σε δράμα, με συνέπειες ακόμη και το θάνατο.

Επιπλέον, όλοι οι διδάσκοντες θα πρέπει να γνωρίζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τόσο όσων «παρενοχλούν» όσο και αυτών που «παρενοχλούνται», ώστε σε συνεργασία με τους γονείς, έγκαιρα, να προλαμβάνουν τα χειρότερα…