Η Πλαστική Χειρουργική στην Παιδιατρική

Η Πλαστική Χειρουργική στην Παιδιατρική

Γράφει ο Σωτήρης Κουτσόγιωργας, Πλαστικός Χειρουργός, Διευθυντής Τμήματος Πλαστικής και Επανορθωτικής Χειρουργικής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

 Σύμφωνα με τον ορισμό που διατυπώθηκε στο καταστατικό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (1946), «υγεία είναι η κατάσταση της πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι μόνο η απουσία ασθένειας ή αναπηρία».

Η πλαστική χειρουργική συμβάλλει αποφασιστικά στην ολόπλευρη ευεξία και κατά συνέπεια στην υγεία ενός ανθρώπου ακόμα και από τη βρεφική – παιδική ηλικία.

Οι δύο κλάδοι της πλαστικής χειρουργικής είναι:

1. Η επανορθωτική χειρουργική – διορθώνει ή βελτιώνει δυσμορφίες από ατυχήματα, νοσήματα ή εκ γενετής ατέλειες.

2. Η αισθητική χειρουργική (κοσμητική) - έχει ως στόχο να αποδώσει την αρμονία στις αναλογίες και να βελτιώσει (αν όχι να εξαλείψει) τις ατέλειες, όπως ορίζονται από την ιατρική επιστήμη, στο πρόσωπο ή στο σώμα, προκειμένου να ενισχύσει την αυτοπεποίθησή μας.

ΛΑΓΟΧΕΙΛΟ - ΛΥΚΟΣΤΟΜΑ

Υπάρχουν ανωμαλίες «περί τη διάπλαση» ή κληρονομικές, στις οποίες παρεμβαίνει η Πλαστική Χειρουργική. Αφορούν,  κυρίως, το δέρμα και το μυοσκελετικό σύστημα με πιο συχνές και γνωστές τις σχιστίες του άνω χείλους (λαγόχειλο) και της υπερώας (λυκόστομα). 

Σημαντικός παράγοντας για τη διόρθωση λαγόχειλου και λυκοστόματος είναι η έγκαιρη αντιμετώπιση των ανωμαλιών, σε πρώιμη ηλικία. Κάποιες παρεμβάσεις πρέπει να ξεκινήσουν αμέσως μετά τη γέννηση του παιδιού.

Ο παιδίατρος πρέπει να είναι παρών και να παρακολουθεί στενά την ανάπτυξη του παιδιού, καθώς είναι σε θέση να επισημάνει άλλες παθήσεις, που έχουν σχέση με το λαγόχειλο ή λυκόστομα.

 Η χειρουργική επέμβαση γίνεται, όταν το βρέφος είναι 3-4 μηνών.

Για καλό αποτέλεσμα διόρθωσης λαγόχειλου έχει μεγάλη σημασία η ανατομική συρραφή των μυών του χείλους και η διόρθωση της ανωμαλίας της ρινός.

Εάν υπάρχει λυκόστομα, η αποκατάσταση πρέπει να γίνει μεταξύ 10 – 12 μηνών και αυτό είναι σημαντικό, επειδή έχουν γίνει μελέτες που αποδεικνύουν ότι η επανόρθωση της υπερώας, μετά την έναρξη ομιλίας του παιδιού, δημιουργεί προβλήματα στην ομιλία του.

Τα παιδιά και οι γονείς πρέπει να έχουν συνεχή υποστήριξη για την αποκατάσταση των προβλημάτων και ο ρόλος του παιδιάτρου είναι εξαιρετικά σημαντικός, καθώς ως διευθυντής ορχήστρας οργανώνει και κατευθύνει την πορεία αυτής της αποκατάστασης.

Ο Πλαστικός Χειρουργός, σε συνεργασία με τον παιδίατρο, αποδεικνύεται σύμμαχος του παιδιού και της οικογένειάς του, στην πορεία για τη λειτουργική και αισθητική αποκατάσταση οποιουδήποτε προβλήματος (εκ γενετής ή επίκτητου)  και εξασφαλίζει την αποτελεσματικότητα της επανορθωτικής ή αισθητικής επέμβασης.