Η Πλαστική Χειρουργική στην Παιδιατρική

Η Πλαστική Χειρουργική στην Παιδιατρική

Γράφει ο Σωτήρης Κουτσόγιωργας, Πλαστικός Χειρουργός, Διευθυντής Τμήματος Πλαστικής και Επανορθωτικής Χειρουργικής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

Σύμφωνα με τον ορισμό που διατυπώθηκε στο καταστατικό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (1946), «υγεία είναι η κατάσταση της πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι μόνο η απουσία ασθένειας ή αναπηρία».

Η πλαστική χειρουργική συμβάλλει αποφασιστικά στην ολόπλευρη ευεξία και κατά συνέπεια στην υγεία ενός ανθρώπου ακόμα και από τη βρεφική – παιδική ηλικία.

Οι δύο κλάδοι της πλαστικής χειρουργικής είναι:

1. Η επανορθωτική χειρουργική – διορθώνει ή βελτιώνει δυσμορφίες από ατυχήματα, νοσήματα ή εκ γενετής ατέλειες.

2. Η αισθητική χειρουργική (κοσμητική) - έχει ως στόχο να αποδώσει την αρμονία στις αναλογίες και να βελτιώσει (αν όχι να εξαλείψει) τις ατέλειες, όπως ορίζονται από την ιατρική επιστήμη, στο πρόσωπο ή στο σώμα, προκειμένου να ενισχύσει την αυτοπεποίθησή μας.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΜΑΣΤΟΥΣ (ΑΜΑΣΤΙΑ, ΑΝΙΣΟΜΑΣΤΙΑ, ΓΙΓΑΝΤΟΜΑΣΤΙΑ)

Και οι 3 παραπάνω περιπτώσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται έγκαιρα, καθώς δημιουργούν στα κορίτσια έντονο άγχος, το οποίο πολλές φορές αποτελεί εμπόδιο για τη φυσιολογική σεξουαλική ωρίμανση.

Στην αμαστία,  εφόσον η ανάπτυξη έχει ολοκληρωθεί, περίπου στο 16ο έτος της ηλικίας, πρέπει να γίνεται η διόρθωση πάντοτε (η διόρθωση επιτυγχάνεται με τοποθέτηση προσθετικού υλικού).

Το ίδιο ισχύει και για την ανισομαστία, κατά την οποία γίνεται σμίκρυνση του μεγαλύτερου μαστού και μεγέθυνση του μικρότερου.

Στα αγόρια κατά την εφηβεία, η γυναικομαστία αποτελεί έντονο πρόβλημα με ψυχολογικές επιπτώσεις. Στην πλειοψηφία των αγοριών, οι μαστοί αυξάνονται κατά την εφηβεία, αλλά στη συνέχεια και στις περισσότερες περιπτώσεις υποπλάθονται. Σε ένα μικρό ποσοστό, οι μαστοί δεν παρουσιάζουν την αναμενόμενη υποπλασία. Στις περιπτώσεις αυτές και σε ηλικία 15-16 ετών, αφού προηγηθεί ορμονολογικός έλεγχος, θα πρέπει να γίνεται διόρθωση της γυναικομαστίας, με αφαίρεση του μαστού, καθώς δημιουργεί έντονο αισθητικό και ψυχολογικό πρόβλημα.

Ο Πλαστικός Χειρουργός, σε συνεργασία με τον παιδίατρο, αποδεικνύεται σύμμαχος του παιδιού και της οικογένειάς του, στην πορεία για τη λειτουργική και αισθητική αποκατάσταση οποιουδήποτε προβλήματος (εκ γενετής ή επίκτητου)  και εξασφαλίζει την αποτελεσματικότητα της επανορθωτικής ή αισθητικής επέμβασης.