Η Πλαστική Χειρουργική στην Παιδιατρική

Η Πλαστική Χειρουργική στην Παιδιατρική

Γράφει ο Σωτήρης Κουτσόγιωργας, Πλαστικός Χειρουργός, Διευθυντής Τμήματος Πλαστικής και Επανορθωτικής Χειρουργικής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών.

Σύμφωνα με τον ορισμό που διατυπώθηκε στο καταστατικό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (1946), «υγεία είναι η κατάσταση της πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι μόνο η απουσία ασθένειας ή αναπηρία».

Η πλαστική χειρουργική συμβάλλει αποφασιστικά στην ολόπλευρη ευεξία και κατά συνέπεια στην υγεία ενός ανθρώπου ακόμα και από τη βρεφική – παιδική ηλικία.

Οι δύο κλάδοι της πλαστικής χειρουργικής είναι:

1. Η επανορθωτική χειρουργική – διορθώνει ή βελτιώνει δυσμορφίες από ατυχήματα, νοσήματα ή εκ γενετής ατέλειες.

2. Η αισθητική χειρουργική (κοσμητική) - έχει ως στόχο να αποδώσει την αρμονία στις αναλογίες και να βελτιώσει (αν όχι να εξαλείψει) τις ατέλειες, όπως ορίζονται από την ιατρική επιστήμη, στο πρόσωπο ή στο σώμα, προκειμένου να ενισχύσει την αυτοπεποίθησή μας.

ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ

Οι πλαστικοί χειρουργοί, ως γνωστόν, ασχολούνται με τις δερματικές βλάβες που χρήζουν χειρουργικής ή μη χειρουργικής αντιμετώπισης, όπως:

  1. Σπίλους (καλοήθεις ή κακοήθεις)
  2. Αιμαγγειώματα
  3. Ογκίδιο Jadassohn

Όμως, στα παιδιά πρώτα οι παιδίατροι μπορούν να διαγιγνώσκουν παθήσεις του δέρματος.

Κάποιες δερματικές βλάβες θεωρούνται άνευ σημασίας, υπάρχουν, όμως, και αυτές, για τις οποίες θεωρείται απαραίτητη η παρέμβαση του πλαστικού χειρουργού, καθώς ενέχουν πιθανότητα εξαλλαγής και, άρα επικινδυνότητα κάποιες φορές και για την ζωή του παιδιού.

Οι σπίλοι, επικίνδυνοι και μη, όπως και τα αιμαγγειώματα, είναι οι πιο συχνές δερματικές βλάβες.

Οι σπίλοι μπορεί να είναι καλοήθεις, δηλαδή δεν είναι επικίνδυνοι και κακοήθεις, δηλαδή χρήζουν αντιμετώπισης, καθώς μπορεί να αποτελέσουν πρόβλημα για την υγεία του παιδιού.

Μία δερματική βλάβη εκ γενετής είναι ο σπίλος (ογκίδιο) Jadassohn.

Ο Jadassohn περιέγραψε το σπίλο αυτό το 1985. 

Συνήθως συναντάται στο τριχωτό κεφαλής, πρόσωπο και αυχένα σε ποσοστό, που ανέρχεται στο 0,3% των νηπίων. Κατά τη διάρκεια της εφηβείας αναπτύσσονται, λόγω αύξησης των ορμονών και δημιουργούν αισθητικά προβλήματα. Σε αυτήν τη φάση, οι γονείς και τα παιδιά επιθυμούν να αφαιρέσουν το ογκίδιο για αισθητικούς λόγους.

Δυστυχώς, αυτοί οι σπίλοι παρουσιάζουν σημαντικό ποσοστό εξαλλαγής σε βασικοκυτταρικό (14-50%) και μικρότερο ποσοστό εξαλλαγής σε μαλπιγγιακό. Αυτή η εξαλλαγή συμβαίνει, πριν την εφηβεία, οπότε κρίνεται απαραίτητη η έγκαιρη αφαίρεση, τόσο για προληπτικούς όσο και για αισθητικούς λόγους.

Ο Πλαστικός Χειρουργός, σε συνεργασία με τον παιδίατρο, αποδεικνύεται σύμμαχος του παιδιού και της οικογένειάς του, στην πορεία για τη λειτουργική και αισθητική αποκατάσταση οποιουδήποτε προβλήματος (εκ γενετής ή επίκτητου)  και εξασφαλίζει την αποτελεσματικότητα της επανορθωτικής ή αισθητικής επέμβασης.