Ενδοσκοπική διατρηµατική δισκεκτοµή µε τοπική αναισθησία!

Ενδοσκοπική διατρηµατική δισκεκτοµή µε τοπική αναισθησία!

Γράφει ο Στυλιανός Καπετανάκης, Ορθοπεδικός Χειρουργός Σπονδυλικής Στήλης, ∆ιευθυντής Ορθοπεδικής Κλινικής, Ελάχιστα Επεµβατικής Χειρουργικής Σπονδυλικής Στήλης, Όµιλος Ιατρικού Αθηνών.

Η ενδοσκοπική διατρηµατική δισκεκτοµή αποτελεί µία σύγχρονη χειρουργική τεχνική που όχι µόνο απέδειξε ότι έχει εξαιρετικά αποτελέσµατα στην αφαίρεση του µεσοσπονδύλιου δίσκου για την αντιµετώπιση της κήλης, αλλά κατέστησε εφικτή την επέµβαση και για µία σειρά ασθενών µε παθήσεις που αντενδείκνυνται στην εφαρµογή άλλων µεθόδων.

H τεχνική εφαρµόζεται διεθνώς σε λίγα εξειδικευµένα Κέντρα στη Γερµανία, την Αµερική, την Κορέα αλλά και στην Ελλάδα και συγκεκριµένα στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών & το Ιατρικό ∆ιαβαλκανικό Θεσσαλονίκης από το ∆ρ. Στυλιανό Καπετανάκη και την οµάδα του, όπου τα τελευταία τρία χρόνια έχουν χειρουργηθεί περισσότεροι από 280 ασθενείς. Τα εντυπωσιακά αποτελέσµατα από την εφαρµογή της ενδοσκοπικής διατρηµατικής δισκεκτοµής προσέλκυσαν µάλιστα και διεθνείς ασθενείς από Αµερική, Καναδά, Κύπρο, Ρωσία και άλλες χώρες. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών αποτελεί και το επίσηµο Εκπαιδευτικό Κέντρο Ν.Α Ευρώπης για την εξειδίκευση ιατρών στην τεχνική της διατρηµατικής δισκεκτοµής.

Τα περιστατικά

Η τεχνική αυτή αφορά τόσο νέους ανθρώπους που πάσχουν από κήλη µεσοσπονδυλίου δίσκου στην οσφυϊκή µοίρα της σπονδυλικής στήλης όσο και µεγαλύτερες ηλικιακές οµάδες που πάσχουν από σπονδυλική στένωση. Το σηµαντικότερο όµως είναι ότι η νέα αυτή τεχνική απευθύνεται και σε οµάδες ασθενών που δε θα µπορούσαν, χωρίς σοβαρές επιπτώσεις για την υγεία τους, να υποβληθούν σε αιµατηρές τεχνικές όπως η σπονδυλοδεσία. Χαρακτηριστικά, έχουν χειρουργηθεί άτοµα άνω των 80 ετών που παρουσίαζαν προβλήµατα όπως καρδιακή, νεφρική ή αναπνευστική ανεπάρκεια και ήταν αδύνατο να λάβουν γενική αναισθησία και να υποβληθούν σε κανονικό, µεγάλο χειρουργείο σε πρηνή θέση. Επίσης, υπάρχει ένδειξη για τη χρήση της µεθόδου σε ασθενείς µε νευρολογικές παθήσεις όπως Πάρκινσον ή Σκλήρυνση κατά πλάκας που πάσχουν από κήλη µεσοσπονδυλίου δίσκου ή πλάγια στένωση, αλλά δεν πρέπει να λάβουν γενική νάρκωση. Τέτοιοι ασθενείς αντιµετωπίστηκαν µε επιτυχία από την οµάδα µας, ενώ  τα αποτελέσµατα δηµοσιεύθηκαν σε επτά διεθνή περιοδικά για χειρουργική σπονδυλικής στήλης και σε πέντε διεθνή forums, ενώ αποτέλεσαν µία νέα ένδειξη και χρήση της µεθόδου. Φυσικά, η µέθοδος ενδείκνυται και για νέους ανθρώπους, οι οποίοι δεν επιθυµούν να υποβληθούν σε µεγάλο χειρουργείο. 

Μέθοδος

Σε αντίθεση µε την παραδοσιακή δισκεκτοµή ή µικροδισκεκτοµή, δεν κόβονται οι µύες ή το οστό και δεν υπάρχει µετεγχειρητική ουλή. Το πιο σηµαντικό όµως είναι ότι η επέµβαση γίνεται κάτω από τοπική αναισθησία και ελεγχόµενη καταστολή. Ο ασθενής είναι ξύπνιος και επικοινωνεί µε το γιατρό κατά τη διάρκεια του χειρουργείου. Έτσι, δεν κινδυνεύει να υποστεί νευρογενή βλάβη και δεν παραβλάπτεται η φυσιολογική ανατοµία του σκελετού. Ιδιαίτερα σηµαντικό, επίσης, είναι ότι ο ασθενής τοποθετείται σε πλάγια θέση. Η τοµή δεν ξεπερνά τα 8 χιλιοστά και γίνεται σε απόσταση 14 εκ. από τη µέση γραµµή. Από αυτή την πολύ µικρή τοµή, εισάγεται το ενδοσκόπιο και αφαιρείται η κήλη, σε αντίθεση µε την ανοιχτή µέθοδο, όπου η τοµή είναι γύρω στα 4 εκατοστά και γίνεται στο ύψος της ραχοκοκαλιάς, υπό γενική αναισθησία. Το χειρουργείο διαρκεί 20 -30 λεπτά. Ο ασθενής σηκώνεται σε µία ώρα, χωρίς πόνους, και φεύγει περπατώντας το ίδιο βράδυ ή το πρωί της επόµενης ηµέρας, µε τη λήψη µόνο αντιβιοτικής και αναλγητικής αγωγής. Επανέρχεται την ίδια εβδοµάδα στη φυσιολογική του ζωή, εάν αυτή δεν είναι απαιτητική, ενώ, γενικότερα, δεν επιτρέπεται να σηκώνει βάρη για 3-4 εβδοµάδες.

Τα ποσοστά επιτυχίας αγγίζουν το 98 %, ενώ δεν έχει σηµειωθεί καµία περίπτωση φλεγµονής, αιµατώµατος ή νευρογενούς βλάβης. Τα αποτελέσµατα της συγκεκριµένης ενδοσκοπικής οµάδας αποτελούν σηµείο αναφοράς της µεθόδου σε παγκόσµιο επίπεδο, όσον αφορά στη θεραπεία της κήλης µεσοσπονδυλίου δίσκου µε τον πλέον ανώδυνο τρόπο.

Η µέθοδος αυτή έρχεται να αντικαταστήσει τις µέχρι τώρα υπάρχουσες τεχνικές που αφορούσαν την αντιµετώπιση της κήλης µεσοσπονδυλίου δίσκου στην οσφυϊκή µοίρα της σπονδυλικής στήλης, ενώ πιθανώς θα αποτελέσει την «gold standard» τεχνική τα επόµενα χρόνια.

Τα ποσοστά επιτυχίας αγγίζουν το 98 %, ενώ δεν έχει σηµειωθεί καµία περίπτωση φλεγµονής, αιµατώµατος ή νευρογενούς βλάβης.