ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΤΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΟΡΤΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΜΟΡΤΟΓΛΟΥ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΤΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΟΡΤΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΜΟΡΤΟΓΛΟΥ

Ο κύριος σκοπός αυτής της έκδοσης είναι η μάθηση.

Μέσα από τη μάθηση αποκτάται η δυνατότητα επιλογής των τροφών ανάλογα με την καταλληλότητά τους, την ασφάλεια και κύρια με τη συνολική θρεπτική τους αξία. Ανάγκη για «μάθηση» υπάρχει σε όλους. Η ανάγκη αυτή υπάρχει ακόμα και όταν νομίζουμε ότι γνωρίζουμε αρκετά για τη σωστή διατροφή.

• Μειώνει την πιθανότητα εμφάνισης νοσημάτων,

• Αυξάνει το μέσο όρο ζωής,

• Βελτιώνει πολύ την ποιότητα της και

• Αυξάνει εντυπωσιακά τη σωματική και πνευματική απόδοση του ατόμου. Εκείνο που κάνει απαραίτητη την απόκτηση ή την επέκταση των γνώσεων μας για τη διατροφή είναι η μόλυνση του περιβάλλοντος.

Ο αριθμός και η ποσότητα των χημικών ουσιών που έχουν προστεθεί (ή έχουν επικίνδυνα αυξηθεί) στον αέρα, το νερό και το χώμα είναι τεράστιες. Οι ουσίες αυτές μπαίνουν στον ανθρώπινο οργανισμό είτε άμεσα, είτε έμμεσα μέσω της τροφικής αλυσίδας. Οι βλαπτικές επιδράσεις πολλών από αυτές είναι γνωστές, αλλά και για πολλές είναι ακόμα άγνωστες. Δυστυχώς πολλές βλαπτικές επιδράσεις αποδεικνύονται μόνο μετά από πολλά χρόνια και μόνο αφού έχουν ήδη συμβεί. Στη μόλυνση του περιβάλλοντος και κατά συνέπεια και των τροφών, συμμετέχουν και τα ραδιενεργά ισότοπα. Μερικά από αυτά «ζουν» πολύ λίγο και επομένως δεν αποτελούν ουσιαστικό κίνδυνο. Μερικά όμως ισότοπα έχουν διάρκεια ζωής πάνω από 100 χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι οι δύο τουλάχιστον επόμενες γενιές κινδυνεύουν να πάρουν με την τροφή κάποια από τα ισότοπα αυτά και να τα ενσωματώσουν στα κύτταρά τους με μεγάλο και προφανή τον κίνδυνο ανάπτυξης κακοήθων νοσημάτων αλλά και βλάβης του γενετικού υλικού ...

Αναστάσιος Μόρτογλου, Παθολόγος Ενδοκρινολόγος

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο: