ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ

Στη μονάδα ΑΕΕ του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, ιατροί, νοσηλευτές και άλλο βοηθητικό προσωπικό που έχει ειδική εκπαίδευση και εμπειρία, παρέχει φροντίδα σε ασθενείς με οξύ εγκεφαλικό επεισόδιο. 

Η ιατρική ομάδα αποτελείται από Νευρολόγο, Νευροχειρουργό, ειδικό Ακτινοδιαγνώστη και επεμβατικό Νευροακτινολόγο. Υπό το συντονισμό του Νευρολόγου (σε ισχαιμικό επεισόδιο) ή του Νευροχειρουργού (σε αιμορραγικό) η ομάδα αποφασίζει άμεσα τη θεραπεία που θα εφαρμοστεί.

Ειδικό τηλεφωνικό κέντρο 1012 (Ε Μ S) προσφέρει άμεση επικοινωνία του ασθενή με το Νευρολόγο, ο οποίος αξιολογεί αρχικά και κατευθύνει τον ασθενή. Η διακίνηση του ασθενούς γίνεται από ειδική κινητή μονάδα, όταν αυτό κριθεί αναγκαίο. Με την άφιξή του στο νοσοκομείο αντιμετωπίζεται επειγόντως, αποφεύγοντας καθυστερήσεις στην εισαγωγή, τη διάγνωση
και την εφαρμογή θεραπείας.

Οι ασθενείς της Μονάδας ΑΕΕ υποστηρίζονται από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους από γιατρούς άλλων ειδικοτήτων (Παθολόγος, Καρδιολόγος, Λοιμωξιολόγος κ.α.).

Kατανοώντας το Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο (ΑΕΕ)

Ισχαιμικό επεισόδιο συμβαίνει όταν διακόπτεται η αρτηριακή παροχή αίματος σε τμήμα του εγκεφάλου, λόγω απόφραξης μεγάλων αρτηριών προς τον εγκέφαλο ή μικρών αρτηριών του εγκεφάλου. Η άμεση θεραπεία προλαμβάνει την επέκταση της βλάβης σε άλλη περιοχή του εγκεφάλου, όπου η ροή του αίματος έχει μειωθεί αλλά δεν έχει σταματήσει.

Αιμορραγικό επεισόδιο συμβαίνει μετά από αιμορραγία μέσα ή γύρω από τον εγκέφαλο. Η άμεση θεραπεία προλαμβάνει μία δεύτερη αιμορραγία.

Καθυστερημένη αντιμετώπιση ΑΕΕ δυνητικά οδηγεί σε μόνιμες αναπηρίες, όπως: προβλήματα μνήμης και συγκέντρωσης προσοχής, δυσκολία ομιλίας ή αντίληψης προφορικού λόγου, δυσκαταποσία, κατάθλιψη, απώλεια όρασης, απώλεια αίσθησης του σώματος, ισορροπίας ή ικανότητας βάδισης. 

Τρόποι πρόληψης ΑΕΕ 

 • Διακοπή καπνίσματος
 • Λιγότερο αλάτι και λιπαρά
 • Ρύθμιση υψηλής πίεσης 

Με την έναρξη των συμπτωμάτων, ο χρόνος είναι λίγος, για να εφαρμοστεί αποτελεσματικά θεραπεία, αλλιώς η δυνατότητα παρέμβασης έχει χαθεί. 

Συμπτώματα 

 • Μούδιασμα ή αδυναμία στο πρόσωπο, χέρι, πόδι, κυρίως στη μία πλευρά του σώματος
 • Σύγχυση ή διαταραχή ομιλίας ή αντίληψης
 • Διαταραχή όρασης στον ένα ή και στους δύο οφθαλμούς
 • Διαταραχή βάδισης και συντονισμού των κινήσεων, ίλιγγος, αστάθεια
 • Δυνατός πονοκέφαλος 

Θα πρέπει να αναζητηθεί ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ, εάν ένα από τα παραπάνω συμπτώματα εμφανιστούν ξαφνικά.

Αντιμετώπιση

Όσο νωρίτερα δοθεί η θεραπεία, τόσο μεγαλύτερη πιθανότητα υπάρχει να βοηθήσει.

Στα ισχαιμικά εγκεφαλικά επεισόδια, ένα φάρμακο που διαλύει το θρόμβο (θρομβολυτικό), είναι δυνατό να βελτιώσει την εξέλιξη του επεισοδίου, όταν χορηγηθεί ενδοφλέβια εντός 4 1⁄2 ωρών από την εμφάνιση των συμπτωμάτων.

Οι ενδαρτηριακές θεραπείες (θρομβόλυση ή θρομβεκτομή) μπορούν να εφαρμοστούν εντός 6 ωρών από την εμφάνιση των συμπτωμάτων και αφορούν αποφράξεις μεγάλων αγγείων.

Ένας μικροκαθετήρας προωθείται μέχρι το θρόμβο και εγχέεται θρομβολυτική ουσία κατευθείαν ή με ειδικές συσκευές αφαιρείται μηχανικά ο θρόμβος.

Η ανωτέρω θεραπεία στοχεύει στην πρόληψη και αντιμετώπιση των πιθανών άμεσων επιπλοκών του επεισοδίου βελτιώνοντας την ανάρρωση και προλαμβάνοντας μελλοντικά ΑΕΕ. 

Μέθοδοι Αντιμετώπισης 

Ισχαιμικό Εγκεφαλικό Επεισόδιο

 • Ενδοφλέβια θρομβόλυση
 • Ενδαρτηριακή θρομβόλυση
 • Ενδαρτηριακή θρομβεκτομή
 • Αντιαιμοπεταλιακή ή αντιπηκτική αγωγή

Αιμορραγικό Εγκεφαλικό Επεισόδιο

 • Φαρμακευτική, συντηρητική αγωγή
 • Ενδαγγειακή (εμβολισμός) ή ανοικτή χειρουργική επέμβαση αποκατάστασης
 • Χειρουργική παροχέτευση του αίματος από τον εγκέφαλο
 • Χειρουργική τοποθέτηση σωλήνα παροχέτευσης για μείωση της ενδοεγκεφαλικής πίεσης