ΨΥΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΨΥΧΑΡΗΣ MD

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ, ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

Σπουδές

Απόφοιτος Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με βαθμό «Λίαν Καλώς»

Κλινική Εμπειρία – Εκπαίδευση

Υπηρεσία Υπαίθρου. Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας
Α΄ Χειρουργική Κλινική 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας
Χειρουργική Κλινική Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «Θριάσιο»
Ορθοπαιδική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο ΚΑΤ
Παιδοορθοπαιδική Κλινική, Νοσοκομείο ΚΑΤ
Κλινική Χεριού και Μικροχειρουργικής, Νοσοκομείο ΚΑΤ
Κλινική Αθλητικών Κακώσεων, Νοσοκομείο ΚΑΤ
Μετεκπαίδευση στο εξωτερικό: Clinical Fellowship, Royal Berkshire and Battle Hospitals, NHS, Trust, Reading, UK, Εξειδίκευση σε Τεχνικές Επανορθωτικής Χειρουργικής Ισχίου-Γόνατος και Συνδεσμικών Κακώσεων Γόνατος
Υποτροφία Ελληνικής Αρθροσκοπικής Εταιρίας, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, Τμήμα Αθλητικών Κακώσεων

Επιστημονικές Δραστηριότητες

Υποψήφιος Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
Δημοσιεύσεις σε Ελληνικά και Διεθνή Περιοδικά
Ανακοινώσεις σε Ελληνικά και Διεθνή Συνέδρια
Συμμετοχές σε Ελληνικά και Διεθνή Εκπαιδευτικά Σεμινάρια
Advanced Trauma Life Support for doctors (ATLS)

Μέλος Επιστημονικών Εταιρειών

Τακτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρίας Τραύματος
Μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Οστεοπόρωσης (ΕΛ.Ι.ΟΣ.)
Έκτακτο μέλος της Ελληνικής Εταιρίας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας (Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.)
Μέλος της Ελληνικής Εταιρίας Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών (Ε.Ε.Μ.Μ.Ο.)
Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Κολλεγίου Ελλήνων Ορθοπαιδικών Χειρουργών (Κ.Ε.Ο.Χ.) από 1/5/2002 ως 30/10/2002
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρίας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας (Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.)-2004
Μέλος της Ελληνικής Αρθροσκοπικής Εταιρίας
Μέλος American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS), USA (2004)
Μέλος European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology (EFORT), 2005
Μέλος Société Internationale de Chirurgie Orthopédique et de Traumatologie (SICOT/SIROT), 2008