ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΝΕΦΡΩΝ – ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ – ΠΡΟΣΤΑΤΗ

To υπερηχογράφημα νεφρών, ουρητήρων, ουροδόχου κύστεως και προστάτη είναι μία σύγχρονη απεικονιστική μέθοδος για την μελέτη τουουροποιητικού συστήματος.

Η εξέταση πραγματοποιείται μετά από τοποθέτηση γέλης (gel) στην περιοχή των νεφρών και της κάτω κοιλίας και σαρώνοντας με εγκάρσιες, λοξές και επιμήκεις τομές, με τον εξεταζόμενο σε ύπτια και πλάγια κατακεκλιμένη θέση, σε ηρεμία και σε βαθιά εισπνοή.

Στο υπερηχοτομογράφημα των νεφρών γίνεται μελέτη της θέσης και των διαστάσεων των νεφρών καθώς και της ηχωμορφολογίας του φλοιού τους. Επίσης οι νεφροί ελέγχονται για παρουσία αλλοιώσεων κυστικής ή συμπαγούς υφής, λίθων και διάτασης του πυελοκαλυκικού τους συστήματος. Στο υπερηχογράφημα των ουρητήρων γίνεται έλεγχος για διάταση και παρουσία λίθων εντός αυτών.

Στο υπερηχοτομογράφημα της ουροδόχου κύστεως γίνεται μελέτη του τοιχώματος του οργάνου για εστιακές ή διάχυτες ανωμαλίες καθώς και έλεγχος για λίθους. Γίνεται επίσης μελέτη του jet των ούρων στις κυστεοουρητηρικές συμβολές.

Στην εξέταση μετά την κένωση της κύστης μετράται το υπόλειμμα των ούρων

Στο υπερηχογράφημα του προστάτη (διακοιλιακό) γίνεται μέτρηση του μεγέθους, μελέτη της μορφολογίας του αδένα και ενδεικτική εκτίμηση της σύστασης του. Σημειώνεται ότι για την σύσταση του προστάτη εξέταση εκλογής αποτελεί το διορθικό υπερηχογράφημα, που συνεκτιμάται με την κλινική εξέταση και την μέτρηση του PSA.

Για το υπερηχογράφημα ουροδόχου κύστεως και προστάτη (διακοιλιακό) είναι απαραίτητη η λήψη ύδατος περίπου 1 ώρα πριν το ραντεβού, ώστε η ουροδόχος κύστη να είναι γεμάτη την ώρα της εξέτασης. Για το διορθικό υπερηχογράφημα του προστάτη δεν απαιτείται πλήρωση της ουροδόχου κύστεως.

Το υπερηχογράφημα νεφρών, ουροδόχου κύστεως και προστάτη δεν επηρεάζεται από την λήψη τροφής, οπότε ο εξεταζόμενος δεν χρειάζεται να είναι νήστις.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ