ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ

To υπερηχογράφημα θυρεοειδούς είναι η εξέταση εκλογής για την απεικόνιση του θυρεοειδούς αδένα. 

Η εξέταση πραγματοποιείται μετά από τοποθέτηση gel στην ανατομική περιοχή του θυρεοειδούς (μέση και κατώτερη πρόσθια τραχηλική χώρα) με τον εξεταζόμενο σε ύπτια θέση και με έκταση του αυχένα του.

Στο υπερηχοτομογράφημα του θυρεοειδούς γίνεται λεπτομερής μελέτη του μεγέθους, της σύστασης και της αγγείωσης των λοβών και του ισθμού του αδένα.

Στην περίπτωση ανεύρεσης όζων, αυτοί περιγράφονται με βάση ποικίλες παραμέτρους (μέγεθος, εντόπιση, μορφολογία, ηχωγένεια, ομοιογένεια, αγγείωση, παρουσία αποτιτανώσεων κλπ).

Στα πλαίσια του υπερηχογραφήματος θυρεοειδούς ελέγχεται η ανατομική θέση των παραθυρεοειδών αδένων καθώς και η υπόλοιπη πρόσθια και οπίσθια τραχηλική χώρα για παρεμπίπτοντα παθολογικά ευρήματα (π.χ. πιθανή ύπαρξη λεμφαδένων). Για το υπερηχογράφημα θυρεοειδούς δεν χρειάζεται κάποιου είδους προετοιμασία από τον εξεταζόμενο και η εξέταση δεν επηρεάζεται από την λήψη τροφής ή φαρμάκων, ακόμα και όσων φαρμάκων λαμβάνονται για θυρεοειδοπάθειες.

Είναι η εξέταση εκλογής στην απεικόνιση του καρκίνου του θυρεοειδούς κλπ.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ