ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ- ΕΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΣΤΩΝ

 1. To υπερηχογράφημα μαστών είναι μέθοδος απεικόνισης με χρήση ακουστικού κύματος και πραγματοποιείται με μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας και χρήση υψίσυχνων κεφαλών. Ο ηχοβολέας (κεφαλή υπερήχων) στέλνει μία δέσμη υπερήχων και δέχεται τις ανακλάσεις αυτών από το μαστό. Οι ανακλάσεις στέλνονται σε ηλεκτρονικό υπολογιστή (υπερηχοτογράφος), όπου μετά από επεξεργασία δημιουργείται η εικόνα στην οθόνη.Προϋπόθεση  για την ποιότητα της εξέτασης είναι η καλή γνώση του αντικειμένου και η εμπειρία του ακτινολόγου.
 2. Η εξέταση είναι απλή, ανώδυνη, αναίμακτη και χωρίς ακτινοβολία.
 3. Η εξέταση πραγματοποιείται μετά από τοποθέτηση gel στο μαστό και σαρώνοντας ακτινωτά με ηχοβολέα υψηλής συχνότητας σε ύπτια, πλάγια και όρθια θέση.
 4. Η εξέταση δεν αντικαθιστά τη μαστογραφία. Είναι συμπληρωματικός προς αυτήν έλεγχος, ειδικά για ασθενείς που έχουν πυκνό αδενικό ιστό.
 5. Το υπερηχογράφημα είναι εξέταση εκλογής:
 • Σε νέες γυναίκες όπου δε χρησιμοποιείται η μαστογραφία
 • Σε γυναίκες που στη μαστογραφία έχουν μαστούς με πυκνό αδενικό ιστό
 • Σε έγκυες γυναίκες
 • Σε γυναίκες που θηλάζουν
 1. Στην απεικόνιση των κύστεων του μαστού μπορούμε να διερευνήσουμε εάν ένα ψηλαφητό εύρημα είναι κυστικό ή συμπαγές. Η απεικόνιση του ογκιδίου (πχ της μορφολογίας, της σχέσης με τους γύρω ιστούς, η παρουσία αιμάτωσης, καθώς και ο έλεγχος της σκληρότητας με ελαστογραφία) παίζουν σημαντικό ρόλο στη διάγνωση και περαιτέρω διερεύνηση.
 2. Η ανασύνθεση με 3D-4D απεικόνιση είναι χρήσιμη στην απεικόνιση των συμπαγών ογκιδίων, σε σχέση με τους γύρω ιστούς.
 3. Η ελαστογραφία μαστού είναι μία νέα τεχνική με υπέρηχους, με την οποία μπορούμε να μετρήσουμε την ελαστικότητα των ιστών. Γίνεται κατά τη διάρκεια του υπερηχογραφήματος και μπορεί να μας αναδείξει εάν ένα ογκίδιο είναι μαλακό ή σκληρό. Όταν το ογκίδιο είναι σκληρό έχει αυξημένη πιθανότητα να είναι κακόηθες.

ΕΙΚΟΝΑ 1: Συμπαγές μόρφωμα στην 10η ώρα του αριστερού μαστού, με ανώμαλη  κατά τόπους παρυφή.

ΕΙΚΟΝΑ 2: Η μελέτη με έγχρωμο Doppler έδειξε την παρουσία περιφερικού αρτηριδίου.

ΕΙΚΟΝΑ 3,4: Η μελέτη με Ελαστογραφία, έδειξε ότι το οζίδιο είναι σκληρό. Η χειρουργική επέμβαση και ιστολογική ταυτοποίηση έδειξε ότι ήταν κακόηθες.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ.