ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

Στο Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών λειτουργεί µία καινούρια υπηρεσία ψυχολογικής υποστήριξης και συµβουλευτικής, για το παιδί και την οικογένεια.

 

Χάρη στην πολυδύναµη οµάδα ειδικών, που αποτελειται απο άριστα καταρτισµένους, µε µεγάλη εµπειρία, παιδοψυχίατρους,

παιδοψυχολόγους και οικογενειακούς συµβουλους, προσφέρεται ολοκληρωµένη διάγνωση, εκτίµηση και ψυχολογική υποστήριξη µέσω ατοµικής ή οµαδικής υποστηρικτικής θεραπείας. 

Υπάρχει η δυνατότητα αντιµετώπισης όλου του εύρους συναισθηµατικών και αναπτυξιακών διαταραχών τόσο στο συµβουλευτικό σταθµό όσο και στην παιδιατρική κλινική. Αντιµετωπίζονται και υποστηρίζονται όλα τα περιστατικά άµεσα, µε στόχο τη βραχυπρόθεσµη ανακούφιση, αλλά και την πρόληψη 
σοβαρών διαταραχών.
​ 
Διασυνδετική Συµβουλευτική, κατά τη νοσηλεία  

Η σωµατική νόσος ενός παιδιού και η ανάγκη εισαγωγής του στο νοσοκοµείο  είναι µία εµπειρία που προκαλεί άγχος και στο παιδί και στους γονείς. 
Ως αποτέλεσµα, µπορεί να προκληθούν διαταραχές στη συµπεριφορά και το συναίσθηµα ενός παιδιού, και η ιατρική οµάδα, που καλείται να φροντίσει µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο το παιδί και την οικογένειά του, να αντιµετωπίζει προβλήµατα µε τη συµµόρφωσή του στις κλινικές διαδικασίες και την ενδεδειγµένη θεραπεία. 
Στόχος της παρέµβασης και της καθοδήγησης από τον ειδικό ψυχολογικής συµβουλευτικής είναι να διευκολύνει την προσαρµογή του παιδιού και όλης της οικογένειας σε µία νοσηλεία, πιθανά και στη διάγνωση ενός χρόνιου νοσήµατος.
Ελαχιστοποιούµε µε τον τρόπο αυτό τις δευτερογενείς επιπτώσεις στη συναισθηµατική ανάπτυξη του παιδιού, και συµβάλλουµε στην καλύτερη δυνατή έκβαση της σωµατικής νόσου και στην όσο το δυνατόν πιο οµαλή ψυχοκοινωνική προσαρµογή του.​

Συµβουλευτικός Σταθµός για παιδιά, εφήβους και γονείς  

Οι περισσότερες ψυχολογικές διαταραχές στην παιδική ηλικία είναι ανατάξιµες, εάν παιδί και γονείς βοηθηθούν έγκαιρα να κατανοήσουν την πηγή των δυσκολιών τους. 

 

Η υπηρεσίες του Συµβουλευτκού Σταθµού περιλαµβάνουν:
​Ολοκληρωµένη εκτίµηση αναπτυξιακών και µαθησιακών διαταραχών
Εκτίµηση συναισθηµατικών διαταραχών και διαταραχών συµπεριφοράς
Συµβουλευτική/υποστηρικτική θεραπεία γονέων και οικογένειας
Βραχυπρόθεσµη στήριξη και αποσυµπίεση σε µία κρίση, µε δυνατότητα παραποµπής για πιο µακροχρόνιες θεραπείες
Βραχυπρόθεσµη επανεκτίµηση και υποστήριξη παιδιών και οικογενειών µετά από νοσηλεία στο νοσοκοµείο

 

Οµάδες γονέων 
 
Γιατί να επιλέξει κάποιος να συµµετέχει σε µία οµάδα γονέων;

Όταν για οποιονδήποτε λόγο οι γονείς προβληµατίζονται σε σχέση µε την ανατροφή των παιδιών τους ή οταν χάνεται η επικοινωνία µέσα στην οικογένεια, το άγχος, οι ενοχές, ή το αίσθηµα αποτυχίας, εµποδίζουν το γονιό να σκεφτεί και να επιλύσει τα προβλήµατα. 
Μπορούµε να βοηθήσουµε τους γονείς, ενηµερώνοντάς τους για τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιόδου που διανύουν τα παιδιά και στηρίζοντάς τους να επανεγκαταστήσουν την επικοινωνία µέσα στην οικογένεια. 
Επιπλέον, η οµάδα προσφέρει ψυχολογική υποστήριξη και εναλλακτικές λύσεις, µέσα από την ανταλλαγή εµπειριών των µελών µεταξύ τους και µε τον ειδικό ψυχολογικής συµβουλευτικής, µε χαµηλότερο κόστος για το συµµετέχοντα σε σχέση µε την ατοµική θεραπεία.

Οµάδες 8-10 ατόµων
γίνονται σε πακέτα 6 συναντήσεων,
εβδοµαδιαίως, για 6 συνεχείς εβδοµάδες,
διάρκειας 2 ωρών ανά συνάντηση

 

​​

Επιστημονικοί Συνεργάτες
Σοφία Βγενοπούλου
Υπεύθυνη Παιδοψυχίατρος
Εργάζεται στην Αθήνα από το 2001, µετά την ολοκλήρωση της ειδικότητάς της στην Γενική Ψυχιατρική στο Sheppard and Enoch Pratt Hospital στην Βαλτιµόρη και της υποειδικότητάς της στην Παιδοψυχιατρική στο Mount Sinai Medical Center στη Νέα Υόρκη.
Αλίκη Φλώρου
Ψυχολόγος
Με Πτυχίο Ψυχολογίας από το Πάντειο Πανεπιστήµιο, Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών και Μεταπτυχιακό δίπλωµα στην Ανάπτυξη του Παιδιού - “MSc in Child Development” από το Institute of Education, University of London, προχώρησε να εκπαιδευτεί στην ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία παιδιών και εφήβων, στην Ελληνική Εταιρεία Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας Παιδιού και Εφήβου.
Βαρβάρα Ξυδού
Οικογενειακή Σύµβουλος-Ψυχολόγος
Σπούδασε Εφαρµοσµένη Κοινωνιολογία στο University of Indianapolis και Ψυχολογία στο Open University, ενώ ειδικεύθηκε ως Οικογενειακή Σύµβουλος στο Εργαστήριο ∆ιερεύνησης Ανθρώπινων Σχέσεων. Έχει εργαστεί ως Σύµβουλος στην Τηλεφωνική Συµβουλευτική Υπηρεσία της Εταιρείας Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου.

                                                                                                               

 

Με την ασφάλεια και την εγγύηση ποιότητας στην υγεία, που προσφέρει ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών