ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

Στο Τμήμα Ηλεκτροφυσιολογίας και Βηματοδότησης του Ιατρικού “Athens Heart Center” πραγματοποιείται όλο το φάσμα των επεμβάσεων ηλεκτροφυσιολογίας και βηματοδότησης από εξειδικευμένους επεμβατικούς ηλεκτροφυσιολόγους.

  1. Εμφυτεύσεις βηματοδότων

Το αιμοδυναμικό εργαστήριο είναι διαθέσιμο όλες τις μέρες και ώρες της εβδομάδας καθόλη τη διάρκεια του χρόνου για εμφυτεύσεις μόνιμων βηματοδοτικών συστημάτων σε ασθενείς στους οποίους είναι επείγουσα η εμφύτευση του βηματοδότη.

Από τον Οκτώβριο του 2015, το Athens Heart Center θα είναι το πρώτο κέντρο στην Αττική στο οποίο θα υπάρχει η δυνατότητα για εμφυτεύσεις των πρωτοποριακής τεχνολογίας βηματοδοτών χωρίς καλώδια. Ό βηματοδότης Micra είναι ο μικρότερος βηματοδότης που έχει εμφυτευθεί μέχρι σήμερα σε άνθρωπο αποτελώντας την επιτομή της σύγχρονης νανοτεχνολογίας. Η καινοτόμος συσκευή είναι 93% από τους υπάρχοντες βηματοδότες, έχει παρόμοιο μέγεθος με το νόμισμα ενός ευρώ και ελαχιστοποιεί τις επιπλοκές αφού δεν έχει καλώδια ή δεν απαιτεί τη δημιουργία «θήκης» στο στήθος. Η εμφύτευση πραγματοποιείται διαμέσου της μηριαίας φλέβας και ο έλεγχός της πραγματοποιείται τηλεμετρικά με δέκτη που τοποθετείται στο θώρακα του ασθενούς.

  1. Εμφυτεύσεις απινιδωτών και αμφικοιλιακών συστημάτων

Η εμφύτευση του απινιδωτή αποτελεί πλέον αναγνωρισμένη θεραπεία που προλαμβάνει τον αιφνίδιο θάνατο σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και σε ασθενείς με δομική καρδιοπάθεια, όπως ασθενείς με έμφραγμα μυοκαρδίου, διατατική μυοκαρδιοπάθεια, υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια και ηλεκτρικά νοσήματα της καρδιάς.

Στο Athens Heart Center από τις αρχές του 2015 παρέχουμε τη δυνατότητα εμφύτευσης των σύγχρονων απινιδωτών μικρότερου μεγέθους και μεγαλύτερη διάρκεια ζώης (> 10 έτη) οι οποίοι είναι συμβατοί με διενέργεια μαγνητικής τομογραφίας. Επιπλέον για τους ασθενείς με συμπτώματα καρδιακής ανεπάρκειας εμφυτεύονται συστήματα τα οποία παρέχουν έγκαιρα τις πληροφορίες για την συμφόρηση του ασθενούς (μέσω μέτρησης των ενδοθωρακικών αντιστάσεων) δίνοντας τη δυνατότητα για πρώιμη εντατικοποίηση της αγωγής τους και επακόλουθη μείωση νοσηλειών στο νοσοκομείο.

Ένας στους τρεις ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια χρήζουν επίσης εμφύτευσης αμφικοιλιακών συστημάτων μαζί με τον απινιδωτή. Ο απινιδωτής προλαμβάνει από το αιφνίδιο γεγονός του καρδιακού θανάτου ενώ ο αμφικοιλιακός βηματοδότης στους κατάλληλα επιλεγμένους ασθενείς επανασυγχρονίζει την καρδιακή σύσπαση βελτιώνοντας συχνά θεαματικά την καρδιακή λειτουργία και την κλινική κατάσταση του ασθενούς.  

Πανελλήνια πρωτοπορία του Athens Heart Center αποτελεί και η δυνατότητα εμφύτευσης των πρώτων πλήρως υποδόριων απινιδωτών, στους οποίους το απινιδωτικό καλώδιο τοποθετείται υποδορίως στο στέρνο με επακόλουθη μείωση των αγγειακών βλαβών και των λοιμώξεων. Οι υποδόριοι απινιδωτές αποτελούν ενδεδειγμένη επιλογή σε νέους ασθενείς με μυοκαρδιοπάθειες, συγγενείς καρδιοπάθειες και ηλεκτρικά νοσήματα εξεασφαλίζοντας μια μακρόχρονη ανεπίπλεκτη πορεία.

  1. Επεμβάσεις κατάλυσης (ablation) κολπικής μαρμαρυγής

Οι επεμβάσεις κατάλυσης κολπικής μαρμαρυγής πραγματοποιούνται τόσο με την σύγχρονη μέθοδο της κρυοπηξίας όσο και με την βοήθεια των πιο σύγχρονων συστημάτων ηλεκτροανατομικής χαρτογράφησης τα οποία προσφέρουν επίσης αντικειμενική εκτίμηση κάθε καυτηριασμού (CARTO 3, Smart-touch). Η αποτελεσματικότητα των επεμβάσεων αυτών υπερβαίνει το 80% στο εργαστήριο επεμβατικής ηλεκτροφυσιολογίας του Athens Heart Center.

Η επιλογή των ασθενών για κατάλυση κολπικής μαρμαρυγής επιτελείται μέσω της πρώτης στην Ελλάδα ειδικής Μονάδας Κολπικής Μαρμαρυγής. Η κολπική μαρμαρυγή είναι μία νόσος και όχι απλά μια αρρυθμία και χρειάζεται ολιστική αντιμετώπιση με κατάλληλη επιλογή της αντιπηκτικής, αντιαρρυθμικής και επεμβατικής θεραπείας αλλά και των συνοδών νοσημάτων σε συνεργασία με τις άλλες ειδικότητες.

Σε ασθενείς με υψηλό θρομβοεμβολικό κίνδυνο για εγκεφαλικό επεισόδιο και παράλληλα υψηλό αιμορραγικό κίνδυνο υπάρχει επίσης η δυνατότητα για διαδερμική σύγκλειση του ωτίου του αριστερού κόλπου και επακόλουθης διακοπής των αντιπηκτικών φαρμάκων μέσω μίας επέμβασης που πραγματοποιείται διαδερμικά μέσω της μηριαίας φλέβας.

Αξίζει επίσης να τονιστεί ότι και οι καταλύσεις κολπικού πτερυγισμού πραγματοποιούνται με την βοήθεια των συστημάτων ηλεκτροανατομικής χαρτογράφησης (CARTO 3, Smart-touch) αυξάνοντας κατά πολύ τόσο της αποτελεσματικότητα (>95%) όσο και την ασφάλεια.

  1. Καταλύσεις (ablation) κοιλιακών ταχυκαρδιών

Στο εργαστήριο επεμβατικής ηλεκτροφυσιολογίας του Athens Heart Center υπάρχει εμπειρία και ειδικό ενδιαφέρον αναφορικά με την διαχείριση ασθενών με κοιλιακές αρρυθμίες στο πλαίσιο της Μονάδας Αρρυθμιών. Με βάση τον ενδεδειγμένο κλινικοεργαστηριακό έλεγχο επιλέγονται οι ασθενείς στους οποίους θα πραγματοποιηθούν με ιδιαίτερη ασφάλεια και αποτελεσματικότητα οι ενδοκαρδιακές και επικαρδιακές καταλύσεις κοιλιακών ταχυκαρδιών με την βοήθεια συστημάτων ηλεκτροανατομικής χαρτογράφησης (CARTO 3, Smart-touch)

  1. Καταλύσεις (ablation) υπερκοιλιακών αρρυθμιών

Η Μονάδα Αρρυθμίων του Athens Heart Center στόχο έχει επίσης την επιλογή των ασθενών με υπερκοιλιακές αρρυθμίες και δεμάτια για επεμβασεις κατάλυσης, οι οποίες στην πλειοψηφία των περιπτώσεων επιτυγχάνουν οριστική ίαση και απαλλαγή από οποιαδήποτε φαρμακευτική αγωγή.

Διευθυντές

  • Δημήτριος Τσιαχρής : Κτήριο Βωβός, Κηφισίας 56 & Δελφών, Μαρούσι, 1ος όροφος, , Για πληροφορίες και ραντεβού: τηλ 2106862222, 2106882236

Ηλεκτροφυσιολόγοι

  • Σταμπόλα Μαρία Διεύθυνση: Διστόμου 5-7, Μαρούσι, κτίριο B, 2ος όροφος. Για πληροφορίες και ραντεβού: τηλ.: 2106862222, 2106862236

Συνεργάτες Επεμβατικοί Hλεκτροφυσιολόγοι 

  • Γεώργιος Γιαννόπουλος Κτήριο Βωβός, Κηφισίας 56 & Δελφών, Μαρούσι, 1ος όροφος, , Για πληροφορίες και ραντεβού: τηλ 2106862222, 2106882236
  • Σπύρος Κουρούκλης  : Κτήριο Βωβός, Κηφισίας 56 & Δελφών, 1ος όροφος, , Για πληροφορίες και ραντεβού: τηλ 2106862222, 2106882236