ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ

Το Παθολογοανατομικό Εργαστήριο του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών λειτουργεί σε ολοήμερη βάση και υποστηρίζει αδιάλειπτα τις κλινικές και τους ιατρούς στη μελέτη ανθρώπινων οργάνων, ιστών ή κυττάρων κατά τη διαγνωστική διερεύνηση πρακτικά όλων των νοσημάτων και όχι μόνο των όγκων.

Στελεχώνεται από ιατρούς παθολογοανατόμους με υπερ 20ετή εμπειρία και διευθύνεται επιστημονικά από πανεπιστημιακό καθηγητή.

Διαθέτει εξοπλισμό τελευταίας γενεάς που φέρουν τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις.

Διενεργείται εξωτερικός ποιοτικός έλεγχος των εξειδικευμένων μεθόδων στο ίδιο κέντρο έλεγχου ποιότητας των εργαστηρίων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKNEQAS).

Εφαρμόζονται διαγνωστικά πρωτόκολλα και πρότυπα καταγραφής αποτελεσμάτων όπως αυτά προσδιορίζονται από το Κολλέγιο Αμερικανών Παθολογοανατόμων (College of American Pathologists).

Οι χρόνοι διεκπεραίωσης των διαφόρων εξετάσεων (turnaround time) είναι αυτοί που απαιτούνται από τα διεθνή πρωτόκολλα διαπίστευσης.

Τέλος, σημαντικότατο στοιχείο διαφοροποίησης του Εργαστηρίου αποτελεί η τήρηση λειτουργικού αρχείου διαγνωστικού υλικού από την έναρξη της λειτουργίας του.
Η σημασία της διαθεσιμότητας του αρχείου αυτού έγκειται κυρίως στη δυνατότητα εφαρμογής πρόσθετων δοκιμασιών φαρμακοσυμβατότητας ακόμη και χρόνια μετά την αρχική διάγνωση ενός όγκου.

Η διάγνωση

Το υλικό το οποίο μελετά ο παθολογοανατόμος αφορά -κατά κύριο λόγο- βιοψίεςχειρουργικές επεμβάσειςαναρροφήματα, βιολογικά υγρά και νεκροτομές.

Πρώτιστο και κύριο διαγνωστικό εργαλείο αποτελεί η εξέταση του υλικού με το μικροσκόπιο σε τομές αιματοξυλίνης και εωσίνης και η εκτίμηση των ευρημάτων η οποία βασίζεται αποκλειστικά στις γνώσεις και την εμπειρία του παθολογοανατόμου.

Η μέθοδος αυτή συμπληρώνεται και συνεπικουρείται - σε ολοένα αυξανόμενο βαθμό - από πολλές νέες εξειδικευμένες διαγνωστικές τεχνικές όπως ανοσοϊστοχημείαιστοχημεία, ενζυματικές τεχνικές, μέθοδοι γενετικής, μέθοδοι μοριακής βιολογίας.

Με βάση τις σύγχρονες διαγνωστικές πρακτικές σε πολλές περιπτώσεις απαιτούνται ποικίλοι συνδυασμοί των παραπάνω εφαρμογών.

Το παθολογοανατομικό Εργαστήριο του νοσοκομείου διαθέτει τη δυνατότητα εκτέλεσης των συχνότερα εφαρμοζόμενων από τις παραπάνω εξειδικευμένες μεθόδους.

Σημαντική διεργασία κατά την καθημερινή άσκηση της παθολογικής ανατομικής αποτελεί η αποκαλούμενη ταχεία βιοψία ή διεγχειρητική συμβουλευτική γνώμη, όπως είναι η ορθή περιγραφή της.
Διενεργείται κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, μπορεί να προσφέρει άμεση διαγνωστική κατεύθυνση και εφαρμόζεται όταν το αποτέλεσμά της αναμένεται να τροποποιήσει τη χειρουργική επέμβαση (πχ ο χειρουργός θα προχωρήσει σε αφαίρεση των λεμφαδένων της μασχάλης σε περίπτωση καρκίνου του μαστού ή όχι).

Αυτονόητα απαιτεί το υψηλότερο δυνατό επίπεδο εμπειρίας και ευαισθητοποίησης σχετικά με το εξεταζόμενο υλικό εκ μέρους του παθολογοανατόμου

Σημασία των παθολογοανατομικών εξετάσεων

Με βάση τα πορίσματα των παθολογοανατομικών εξετάσεων:

  • Τίθεται για πρώτη φορά ή επιβεβαιώνεται η τελική διάγνωση των διαφόρων νοσημάτων.
  • Καθορίζεται ή τροποποιείται η θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών (πχ έλεγχος του Her2 προκειμένου να χορηγηθεί ή μη το φάρμακο Herceptin σε περίπτωση καρκίνου του μαστού).
  • Παρακολουθείται το αποτέλεσμα της θεραπευτικής αντιμετώπισης
  • Καταβάλλονται ασφαλιστικές αποζημιώσεις.
  • ΣΠΗΛΙΑΔΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, Διευθύντρια

Διεύθυνση: Διστόμου 1, Μαρούσι, κτίριο Ε, ισόγειο. Για πληροφορίες και ραντεβού: τηλ.: 210 6862699.