ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ

Στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών πραγματοποιούνται οι παρακάτω εξετάσεις:

1. Καλλιέργειες διαφόρων Βιολογικών Υλικών.

2. Ταυτοποίηση Βακτηριδίων και Αντιβιόγραμμα (MIC).