ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Το Κυτταρολογικό Εργαστήριο του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών αποτελεί ένα από τα πιο σύγχρονα και πλήρη κέντρα Κλινικής Κυτταρολογίας στην χώρα μας. Στελεχώνεται με εξειδικευμένο Ιατρικό, Επιστημονικό και Τεχνολογικό προσωπικό, το οποίο εκπαιδεύεται συστηματικά στις εξελίξεις του κλάδου, συμμετέχει σε συνέδρια, λαμβάνει μέρος σε προγράμματα  εξωτερικού ελέγχου διασφάλισης ποιότητας (labquality) και ενημερώνεται για όλα τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα και δρώμενα στον χώρο της Κυτταρολογίας με στόχο να συμβάλλει με υπευθυνότητα και συνέπεια στην έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση.

Στο Κυτταρολογικό Εργαστήριο του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών πραγματοποιείται όλο το εύρος των κυτταρολογικών εξετάσεων με δείγματα από όλα τα συστήματα του ανθρώπινου οργανισμού, με στόχο την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και την παρακολούθηση διαφόρων παθήσεων, νεοπλασματικών και μη. Το εργαστήριο είναι επιφορτισμένο με την κάλυψη των κλινικών διαγνωστικών αναγκών του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, της Μαιευτικής - Γυναικολογικής Κλινικής ΓΑΙΑ καθώς και των άλλων Γενικών Κλινικών του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών.

Δείγματα για την εκτέλεση των κυτταρολογικών εξετάσεων λαμβάνονται με ειδικές μεθόδους ανάλογα με το εξεταζόμενο όργανο και αποστέλλονται είτε από τις Κλινικές και τα εξειδικευμένα τμήματα του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών είτε φέρονται από εξωτερικούς ασθενείς. Επιπρόσθετα, το εργαστήριο δέχεται κυτταρολογικά δείγματα από άλλα εργαστήρια και ιδιώτες για επανεκτίμηση και συμβουλευτική γνωμάτευση.


ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ

Οι έννοιες πρόληψη και Κυτταρολογία είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με δεδομένο πως η πιο σημαντική προληπτική εξέταση στην ιστορία της σύγχρονης ιατρικής είναι κυτταρολογική, το γνωστό Τεστ Παπανικολάου.

Το Τεστ Παπανικολάου (Παπ-τεστ) είναι μια προληπτική δοκιμασία ελέγχου που ανιχνεύει με επιτυχία κύτταρα ενδεικτικά καρκίνου του τραχήλου της μήτρας ή κύτταρα που μελλοντικά μπορεί να εξελιχθούν σε καρκινικά. Η επιστήμη αλλά και ολόκληρος ο κόσμος οφείλει την ανακάλυψη του στον Γεώργιο Παπανικολάου, τον Έλληνα γιατρό και βιολόγο που κατά τη διάρκεια των επιστημονικών του ερευνών ανακάλυψε την πρωτότυπη για την εποχή μέθοδο των επιχρισμάτων. Αρχικά την εφάρμοσε το 1923 σε γυναίκες για μελέτη των φυσιολογικών γεννητικών λειτουργιών και στη συνέχεια για τη διάγνωση του καρκίνου της μήτρας.

Η πρώτη του ανακοίνωση για τη χρησιμότητα της στη διάγνωση του καρκίνου της μήτρας έγινε το 1928 και αρχικά αντιμετωπίστηκε από την επιστημονική και ιατρική κοινότητα με αρκετό σκεπτικισμό. Σήμερα η μέθοδος, που διεθνώς είναι γνωστή με την ονομασία Pap-Test, εφαρμόζεται σε όλο τον κόσμο για την έγκαιρη διάγνωση νεοπλασιών και έχει σώσει πολλές γυναίκες από τον καρκίνο.     

Στο Κυτταρολογικό Εργαστήριο του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών πραγματοποιούνται δοκιμασίες συμβατικού pap-test αλλά και pap-test κυτταρολογίας υγρής φάσης (thin-prep) που προσφέρει ακριβέστερα και πιο αξιόπιστα αποτελέσματα. Η δοκιμασία thin-prep παρέχει τη δυνατότητα να γίνονται από το ίδιο δείγμα επιπλέον εξετάσεις, όπως ταυτοποίηση και τυποποίηση του HPV.

Στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών  το test-pap προσφέρεται είτε ως εξέταση κατά την διάρκεια του check-up γυναικών είτε μεμονωμένα. Είναι μια εξέταση απλή, σύντομη (η λήψη επιχρισμάτων διαρκεί λιγότερο από 5 λεπτά), ανώδυνη, ακίνδυνη, μικρού κόστους και έχει μεγάλη διαγνωστική ακρίβεια. Το τεστ Παπανικολάου πρέπει να γίνεται σε όλο το γυναικείο πληθυσμό περιοδικά, δηλαδή κάθε 1-2 χρόνια μετά την έναρξη της σεξουαλικής ζωής, ακόμα και σε μικρή ηλικία.

Η λήψη του δείγματος pap-test θα είναι καλό να γίνεται περίπου στην μέση του κύκλου της γυναίκας και οπωσδήποτε όχι κατά την διάρκεια της εμμήνου ρύσεως. Επίσης καλό είναι να μην έχει προηγηθεί σεξουαλική επαφή ή κολπικές πλύσεις τουλάχιστον για χρονικό διάστημα 24 ωρών πριν τη λήψη του δείγματος.


ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Εκτός από την πρόληψη, στόχος της Κυτταρολογίας είναι και η έγκαιρη διάγνωση νεοπλασματικών και μη παθήσεων. Για τις πρώτες, στόχος είναι η διάγνωση σε όσο το δυνατόν πιο πρώιμο στάδιο, με μεγαλύτερες δυνατότητες θεραπευτικής παρέμβασης και μεγαλύτερη  πιθανότητα μακράς επιβίωσης ή και ίασης. Ο ρόλος τόσο της αποφολιδωτικής Kυτταρολογίας (κυτταρολογική πτυέλων, ούρων κλπ), όσο και της παρακέντησης με λεπτή βελόνα (FNA) στην πρώιμη διάγνωση είναι πολύ σημαντικός,

Στο Kυτταρολογικό Eργαστήριο του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, εξετάζονται κυτταρολογικά δείγματα ληφθέντα από:

 • Παρακεντήσεις (FNAC) διαφόρων οργάνων του ανθρώπινου σώματος, είτε ψηλαφητών είτε εν τω βάθει, όπως θυρεοειδής, μαστός, πνεύμων, ήπαρ, σιελογόνοι αδένες, λεμφαδένες, κ.α. υπό την καθοδήγηση απεικονιστικών μεθόδων (υπερήχων ή αξονικού τομογράφου). Κατά τη λήψη του υλικού γίνεται ταχεία κυτταρολογική εξέταση με χρώση Diff-Quick για τον έλεγχο της επάρκειας του υλικού. Η Κυτταρολογία αναρρόφησης με λεπτή βελόνα αποτελεί ένα είδος βιοψίας, λήψης δηλαδή διαγνωστικού υλικού από μία βλάβη και  συντελεί καίρια στην έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση νεοπλασματικών ή άλλων παθήσεων.  
 • Παρακεντήσεις υπό ενδοσκοπικό υπερηχοτομογράφο (EUS, EBUS) διαφόρων οργάνων, όπως οισοφάγος, στόμαχος, πάγκρεας, λεμφαδένες μεσοθωρακίου, κ.α. με λήψη κυτταρολογικού υλικού για ακριβή διάγνωση της αλλοίωσης. Κατά τη διενέργεια των ενδοσκοπήσεων δίνεται ταχεία κυτταρολογική απάντηση (ROSE) για τον έλεγχο της επάρκειας του υλικού.
 • ERCP (Ενδοσκοπική Παλίνδρομο Χολάγγειο-Παγκρεατογραφία). Η ERCP είναι μια εξειδικευμένη ενδοσκοπική εξέταση, που χρησιμοποιείται για τη μελέτη των χοληφόρων αγγείων, της χοληδόχου κύστης, του παγκρέατος και του ήπατος.
 • Βρογχοσκοπήσεις: βρογχικές εκκρίσεις, υλικό ψήκτρας, μεταβρογχοσκοπικά πτύελα, διαβρογχική παρακέντηση (TBNA) και  δείγματα βρογχοκυψελιδικής έκπλυσης (BAL).
 • Ούρα είτε από ελεύθερη ούρηση είτε μετά από καθετηριασμό και εκπλύσεις από την ουροδόχο κύστη κατά την διάρκεια καθετηριασμού ή κυστεοσκόπησης.
 • Εκκρίματα θηλής και δείγματα εκκριμάτων θηλής μαστών άμφω με την προληπτική μέθοδο HALO. Τo Τεστ Παπ Μαστού Halo είναι μια απλή, 5-λεπτης διάρκειας, μη επεμβατική, με επαναληψιμότητα, ανώδυνη εξέταση συλλογής εκκρίματος από τη θηλή του μαστού, η οποία βάσει κυτταρολογικής εξέτασης εντοπίζει κάθε ατυπία κυττάρων, πολύτιμη στη διάγνωση παθήσεων του μαστού. Απευθύνεται σε ασυμπτωματικές γυναίκες 25 ετών και άνω ή σε γυναίκες με ιστορικό καρκίνου ανεξαρτήτου ηλικίας.
 • Αλλοιώσεις στοματικής κοιλότητας και δέρματος.
 • Υγρά σωματικών κοιλοτήτων (πλευριτικό, περικαρδιακό, περιτοναϊκό, αρθρικό, υγρό δουγλασείου χώρου, ΕΝΥ κ.α.) 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

 • Χρώσεις:  Χρώση κατά Παπανικολάου, Giemsa και ταχεία χρώση Diff-Quick.
 • Ειδικές Χρώσεις: Oil-red για την ανάδειξη λίπους, Perl's για την ανάδειξη κοκκίων αιμοσιδηρίνης κ.α.
 • Ανοσοκυτταροχημεία.
 • Ανοσοϊστοχημεία (cell-block):  Κατά την μέθοδο αυτή, γίνεται έγκλειση του προς εξέταση κυτταρολογικού υλικού σε κύβο παραφίνης και ακολουθεί ανοσοϊστοχημικός έλεγχος.
 • Μέθοδος κυτταρολογίας υγρής φάσης thin-prep: Στο Κυτταρολογικό μας Εργαστήριο όλα τα μη γυναικολογικά κυτταρολογικά υλικά επεξεργάζονται με τη μέθοδο thin-prep. Η μέθοδος αυτή παρέχει ομοιογενές και καλά διατηρημένο υλικό, με ευδιάκριτα τα χαρακτηριστικά του κυττάρου,  αυξάνοντας έτσι τη διαγνωστική ακρίβεια της μεθόδου, σε σχέση με τη συμβατική μέθοδο.
 • ΓΑΛΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Κυτταρολόγος, Διευθύντρια

            email: cytology@iatriko.gr

 

 • Σαλαμαλέκης Ευάγγελος, Κυτταρολόγος

Διεύθυνση: Διστόμου 5 - 7, Μαρούσι, κτίριο A, 1os όροφος. Για πληροφορίες και ραντεβού:  τηλ.: 2106862129, fax.: 2106862134, τηλ. κέντρο: 2106198100.