ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΘΩΡΑΚΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

Ειδικότητα Γενικής Χειρουργικής, Ειδικότητα Καρδιοχειρουργικής, Apl. Prof. του Πανεπιστημίου Düsseldorf Γερμανίας.

Κλινικό & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

Διδακτορική διατριβή, Διατριβή επί Υφηγεσία.

Μέλος εταιρειών & Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών

Μέλος σε: Γερμανική Χειρουργική Εταιρεία, Γερμανική Εταιρεία Χειρουργικής Θώρακος-Καρδιάς-Αγγείων, Γερμανική Εταιρεία για την Έρευνα της Καρδιάς και του κυκλοφορικού συστήματος, Ειδικό Ερευνητικό Τομέα 242 του Πανεπιστημίου του Düsseldorf Γερμανίας, Όμιλο προώθησης της Κλινικής Καρδιαγγειακής Έρευνας,

Ελληνική Καρδιοχειρουργική Εταιρεία.

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

Επιμελητής & Αναπληρωτής Διευθυντής στη Χειρουργική Κλινική Wuppertal Γερμανίας (Ακαδημαϊκή Κλινική του Πανεπιστημίου Düsseldorf),

Επιμελητής στην Καρδιοχειρουργική και Θώρακο-χειρουργική  Κλινική του Πανεπιστημίου Düsseldorf.

Συγγραφικό έργο – Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Συμμετοχή σε τρία βιβλία. 65 Δημοσιεύσεις, 43 Ανακοινώσεις.

Επικοινωνία

ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ:  Διστόμου 5 – 7, Μαρούσι, κτίριο Γ, 5ος όροφος, τηλ.: 210 6862534, κιν.: 6944 587388, e-mail: mmkantartzis@hotmail.com