ΒΑΜΒΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΒΑΜΒΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

Εκπαίδευση και Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

Eυρωπαϊκή Πιστοποίηση Οισοφαγείου Υπερήχου Καρδιάς (EACVI TEE Certified), 2015

Eυρωπαϊκή Πιστοποίηση Διαθωρακικού Υπερήχου Καρδιάς (EACVI TTE Certified), 2014

Νεότερες Ηχοκαρδιογραφικές Τεχνικές (Stress Echo, Διοισοφάγειο, Ιστικό Doppler), 2012

Ειδικότητα Καρδιολογίας, Νοσοκομείο Αττικόν, 2011

Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, 2011

Πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 2000

Aπόφοιτος Γερμανικής Σχολής Αθήνας, 1992

Μέλος εταιρειών & Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών

European Society of Cardiology

Working Groups "Atherosclerosis and Vascular Biology ESC"

"Hypertension and the Heart ESC"

Eλληνική Καρδιολογική Εταιρεία (EKE)

Oμάδων εργασίας: «Hχoκαρδιολογίας» και «Αρτηριακής Υπέρτασης»

Λιπιδιολογίας και Αθηρωσκλήρωσης

Reviewer στα περιοδικά: Ιnternational Journal of Cardiology, Advances in Pharmacological Sciences, Journal of Cardiology and Therapeutics (μέλος συντακτικής επιτροπής)

Κλινικό & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

Κλινικό Ενδιαφέρον

 • Κλινική Καρδιολογία
 • Καρδιακή απεικόνιση

Ερευνητικό Ενδιαφέρον

 • Ενδοθήλιο-Αρτηριακή Υπέρταση
 • Καρδιακή απεικόνιση

Διακρίσεις & Βραβεία

B’ Βραβείο καλύτερης προφορικής ανακοίνωσης για την ερευνητική εργασία: Η επίδραση της μεσογειακού τύπου δίαιτας στην ενδοθηλιακή λειτουργία σε άτομα με κοιλιακή παχυσαρκία. [Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, Αθήνα 2008].

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • Καρδιολόγος, ιδιωτικό ιατρείο στους Αμπελοκήπους
 • Συνεργάτης Τμήματος «Ηχοκαρδιολογίας» Ιατρικού Κέντρου Αθηνών
 • Τ. Επιμελήτρια Νοσοκομείου Έλενα Βενιζέλου (2012-2013)

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

 1. Katsi V, Varounis C, Pavlidis AN, Alexopoulos N, Vlachopoulos C, Antoniades C, Vamvakou G, Tousoulis D, Stefanadis C, Kallikazaros I. Differences in arterial stiffness and target organ damage between native Greek patients and immigrants from Eastern European countries with essential hypertension. Int Angiol. 2014
 2. Katsi V, Vamvakou G, Lekakis J, Tousoulis D, Stefanadis C, Makris T,Kallikazaros I. Omentin, fat and heart: classical music with new instruments.Heart Lung Circ. 2014 Sep;23(9):802-6. 2014
 3. Katsi VK, Marketou M, Vamvakou G, Makris T, Tousoulis D, Stefanadis CI, Vardas P, Kallikazaros IE. Novel antidepressant drugs, arterial hypertension and cardiovascular disease. Recent Pat Cardiovasc Drug Discov. 2013 Dec; 8(3):178-85.
 4. Rallidis LS, Lekakis J, Kolomvotsou A, Zampelas A, Vamvakou G, Efstathiou S,Dimitriadis G, Raptis SA, Kremastinos DT. Close adherence to a Mediterranean diet improves endothelial function in subjects with abdominal obesity. Am J Clin Nutr. 2009 Aug; 90(2):263-8.
 5. Ikonomidis I, Paraskevaidis I, Vamvakou G, Parissis J, Lekakis J. The antioxidant effects of granulocyte colony-stimulating factor. Heart. 2009 Nov;95(21):1801; author reply 1801-2.
 6. Ikonomidis I, Papadimitriou C, Vamvakou G, Katsichti P, Venetsanou K,Stamatelopoulos K, Papamichael C, Dimopoulos AM, Lekakis J. Treatment with granulocyte colony stimulating factor is associated with improvement in endothelial function. Growth Factors. 2008 Jun; 26(3):117-24.
 7. Rallidis LS, Kolomvotsou A, Lekakis J, Farajian P, Vamvakou G, Dagres N, Zolindaki M, Efstathiou S, Anastasiou-Nana M, Zampelas A. Short-term effects of Mediterranean-type diet intervention on soluble cellular adhesion molecules in subjects with abdominal obesity. Clin Nutr ESPEN. 2017;17:38-43
 8. Georgiopoulos G, Katsi V, Oikonomou D, Vamvakou G, Koutli E, Laina A, Tsioufis C, Nihoyannopoulos P, Tousoulis D. Azilsartan as a Potent Antihypertensive Drug with Possible Pleiotropic Cardiometabolic Effects: A Review Study. Front Pharmacol. 2016;7:235.
 9. Katsi V, Varounis C, Pavlidis AN, Alexopoulos N, Vlachopoulos C, Antoniades C, Vamvakou G, Tousoulis D, Stefanadis C, Kallikazaros I. Differences in arterial stiffness and target organ damage between native Greek patients and immigrants from Eastern European countries with essential hypertension Int Angiol. 2015 (4):407-12.

Επικοινωνία

IATΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ: Διεύθυνση: Διστόμου 9, Μαρούσι, κτίριο Β, 2ος όροφος. Για πληροφορίες και ραντεβού: τηλ.: 210 6862208, κιν.: 6976406112, email: gvamva@yahoo.gr​.