ΑΝΔΡIΟΠΟΥΛΟΣ NIKOΣ

ΑΝΔΡIΟΠΟΥΛΟΣ NIKOΣ

ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

Απόφοιτος Ιατρικής σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Τίτλος ειδικότητας Ουρολογίας

Κλινικό & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

Ρομποτική χειρουργική- Ογκολογική Ουρολογία- Λιθίαση ουροποιητικού

Διακρίσεις & Βραβεία

17ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, Αλεξανδρούπολη, Ιούνιος 2004

Λαπαροσκοπικά υποβοηθούμενη ριζική νεφρεκτομή

Ν.Α. Ανδριόπουλος, Α.Γ. Παπατσώρης, Α. Μιχαλάκης, Ι. Σιαφάκας, 

Ν.Π. Παρδαλίδης. (1ο βραβείο video-παρουσίασης)

IRUS (International Robotic Urological Symposium), Las Vegas, USA, January 2010

Robot-assisted laparoscopic radical cystoprostatectomy: Totally intracorporeal Studer neobladder.

Pardalidis N.P, Andriopoulos N.A, Gratsias S,Kosmaoglou E.

(Video presentation) - (1ο βραβείο video-παρουσίασης)

Μέλος Εταιριών

European Association of Urology

Hellenic Urologic Association

Endourological society

South Eastern Europe Robotic Surgery Society (SEERSS)

Επαγγελματική προυπηρεσία

Ουρολογική κλινική 251 ΓΝΑ

Έμμισθος Ιατρός του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, Μαρούσι

Συγγραφικό έργο

Δημοσιεύσεις σε ξένα και ελληνικά Ουρολογικά περιοδικά

Συμμετοχή ως ομιλητής σε ελληνικά και διεθνή Ουρολογικά συνέδρια

Επικοινωνία

ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ: κτίριο Ε, 1ος όροφος, τηλ.: 2106862458, 2106862459, κιν.: 6937016455, e-mail: andriop7@windowslive.com